Krzysztof Kamil Baczyński - najważniejsze dzieła

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dzieła Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Tomiki poezji:

Zamkniętym echem (Warszawa 1940 - 7 egzemplarzy),

Dwie miłości (Warszawa 1940 - 7 egzemplarzy),

Modlitwa (Warszawa 1942 - 3 egzemplarze),

Wiersze wybrane (Warszawa 1942, pseudonim: Jan Bugaj),

Arkusz Poetycki NR.1 (Warszawa 1944, pseudonim: Jan Bugaj),

Śpiew z pożogi (Warszawa 1944, pseudonim: podp. Piotr Smugosz).

Więcej o: