Adam Mickiewicz - bibliografia

Dorota Siwicka, Romantyzm 1822-1863, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

Adam Mickiewicz, Wiersze, Spółdzielnia Wydawnicza ,,Czytelnik", Warszawa 1993

Liryki Lozańskie - wiersze

Liryki Lozańskie - omówienie

Liryki Lozańskie - bibliografia

Adam Mickiewicz - najważniejsze dzieła

Adam Mickiewicz - biografia

Adam Mickiewicz - charakterystyka twórczości