Krzysztof Kamil Baczyński - charakterystyka twórczości

W poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego znalazły się typowe dla pokolenia poety motywy:

- zrozumienie historycznej chwili,

- patriotyczny nakaz walki,

- moralno-etyczne motyw wyboru postawy wobec wojny,

- tragizm młodego pokolenia,

- przeczucia i obawy katastroficzne wobec zagrożenia przez faszyzm,

- nawiązywanie do tradycji romantycznej, symboliczne wizjonerstwo, elementy oniryczne,

- filozoficzne uogólnienia dotyczące problematyki życia, miłości, piękna i śmierci.

W wierszach poety mamy zobrazowane wizje dwóch światów: świat miłości, piękna obok obrazu dramatu wojny. Czytelnika urzeka oryginalność i piękno metafor oraz liryczny umiar w kreśleniu obrazów wojny.