Krzyżacy - plan wydarzeń

Tom I

Odpoczynek Maćka i Zbyszka w tynieckiej gospodzie.

Przyjazd księżnej Anny Danuty i jej dworu.

Ślubowanie rycerskie, jakie Zbyszko składa Danusi.

Droga do Krakowa.

Atak Zbyszka na krzyżackiego posła.

Skarga Krzyżaka, uwięzienie Zbyszka.

Skazanie młodego rycerza na śmierć.

Ocalenie Zbyszka przez Danusię.

Przybycie Juranda ze Spychowa.

Jurand nie daje zgody na ślub Danusi i Zbyszka.

Zbyszko odwozi chorego Maćka do Bogdańca.

Spotkanie z Zychem ze Zgorzelic i jego córką Jagienką.

Polowanie na niedźwiedzia.

Przyjaźń Zbyszka i Jagienki.

Bójka Zbyszka z Cztanem i Wilkiem, adoratorami Jagienki.

Wyjazd Zbyszka na Mazowsze.

Wspólna podróż Zbyszka, Hlawy i Sanderusa.

Przybycie do Ciechanowa.

Spotkanie z Danusią i książęcą parą.

Polowanie - Zbyszko ratuje pana de Lorche.

Skarga Krzyżaków na postępowanie Juranda.

Krzyżacy planują porwanie Danusi i zabójstwo pana de Fourcy'ego.

Nieprawdziwe wiadomości o chorobie Juranda.

Potajemny ślub Zbyszka i Danusi, rozstanie zakochanych.

Wyjazd Zbyszka do Ciechanowa, odnalezienie zasypanego w śniegu Juranda.

Odkrycie podstępu Krzyżaków.

Droga Zbyszka i Juranda do Spychowa, rozmowy Juranda z wysłannikami krzyżackimi.

Zbyszko właścicielem Spychowa, wyjazd Juranda do Szczytna.

Oczekiwanie pod bramą zamku krzyżackiego.

Tom II

30. Kpiny Krzyżaków wobec Juranda i jego upokorzenie.

31. Gniew Juranda - zabicie Danvelda i Gotfryda.

32. Narada Zygfryda i Rotgiera.

33. Przybycie Rotgiera na dwór mazowiecki, wzburzenie księcia Janusza na Zakon.

34. Pojedynek Zbyszka z Rotgierem.

35. Wyjazd Zbyszka do Malborka w poszukiwaniu żony.

36. Wyjazd Hlawy do Bogdańca.

37. Zemsta Zygfryda związana ze śmiercią Rotgiera; okaleczenie Juranda.

38. Przybycie Hlawy do Bogdańca; przekazanie listu Maćkowi.

39. Wyprawa Maćka i Jagienki do Malborka.

40. Spotkanie ślepego i niemego Juranda.

41. Opieka Jagienki nad Jurandem w Spychowie.

42. Spotkanie Hlawy ze Zbyszkiem i Maćkiem pod Kownem.

43. Bitwa z Krzyżakami, de Lorche w niewoli u Zbyszka.

44. Sanderus przekazuje Zbyszkowi wiadomości o Danuśce.

45. Odnalezienie chorej żony.

46. Wyjazd Hlawy z pojmanym Zygfrydem do Spychowa.

47. Atak Krzyżaków na smolarnię, Maćko w niewoli u von Badena, Zbyszko wyrusza z żoną do Spychowa.

48. Jurand przebacza Zygfrydowi, samobójstwo Krzyżaka.

49. Śmierć Danusi.

50. Wyjazd Zbyszka i pana de Lorche do Płocka, spotkanie z Tolimą i Jagienką.

51. Podróż Zbyszka do Malborka, wykupienie Maćka z niewoli.

52. Powrót Zbyszka i Maćka do Spychowa, opieka Jagienki nad Jurandem.

53. Śmierć Juranda.

54. Ślub Hlawy z Anulą Sieciechówną, Zbyszko udaje się na wojnę.

55. Wyjazd Maćka i Jagny do Bogdańca.

56. Powrót Zbyszka.

57. Małżeństwo Zbyszka i Jagienki, narodziny dwóch synów.

58. Zbyszko wyrusza na wojnę z Krzyżakami.

59. Bitwa pod Grunwaldem.

60. Powrót do Bogdańca.