Nasza szkapa - bibliografia

Maria Konopnicka, Opowiadania , Czytelnik, Warszawa 1984.