Olimpiady przedmiotowe zwalniają z matury

Zostanie laureatem lub finalistą olimpiady zwalnia z egzaminu maturalnego z poszczegolnych przedmiotów:

olimpiada chemiczna z chemii,

biologiczna z biologii,

historyczna z historii,

olimpiada literatury i języka polskiego z języka polskiego,

geograficzna i nautologiczna z geografii,

olimpiada języka niemieckiego z języka niemieckiego, analogicznie olimpiady

języka francuskiego,

języka angielskiego,

rosyjskiego i

białoruskiego,

olimpiada języka łacińskiego z język łacińskiego i kultury antycznej,

olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o Unii Europejskiej (organizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku) oraz wiedzy o prawach człowieka - z wiedzy o społeczeństwie,

olimpiada fizyczna z fizyki,

matematyczna z matematyki,

informatyczna z informatyki,

artystyczna - sekcja plastyki z historii sztuki, a sekcja muzyki z historii muzyki

Czytaj także

Matura z angielskiego

Matura z polskiego

Matura z geografii