Matura próbna 2021. Kiedy się odbędzie i jak będzie wyglądać? CKE podała harmonogram

Próbne matury organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną będą się odbywały od 3 do 16 marca. Uczniowie napiszą egzaminy w szkołach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Udział placówek oświatowych w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

Matura próbna 2021. Jak będzie wyglądać?

Arkusze egzaminacyjne na maturę próbną Centralna Komisja Egzaminacyjna ma udostępniać dyrektorom szkół w wersji elektronicznej z wyprzedzeniem, aby mogli je powielić dla uczniów. Materiały zostaną także opublikowane na stronach CKE, okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz ministerstwa edukacji w dniu, w którym będzie odbywać się test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9.00 lub 14.00. Takie rozwiązanie ma pozwolić uczniom, którzy nie będą w szkołach, na napisanie egzaminu. Odpowiedzi do arkuszy będą publikowane na stronach internetowych oraz przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO na drugi dzień po przeprowadzonym egzaminie.

Próbne egzaminy przeprowadzane są w celu informacyjnym

Dyrektor CKE Marcin Smolik podkreśla, że próbne matury powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym. Ma to pozwolić uczniom na zapoznanie się z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań oraz sprawdzić ich umiejętności i zweryfikować wiedzę.

- Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów - dodaje Smolik.

Próbne matury. Harmonogram

 • 3 marca 9.00 /egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym,
 • 3 marca 14.00 egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowy,
 • 4 marca 9.00 egzamin z matematyki na poziomie podstawowym,
 • 4 marca 14.00 egzamin z historii muzyki i filozofii,
 • 5 marca 9.00 egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 • 5 marca 14.00 egzamin z historii sztuki oraz z języka kaszubskiego,
 • 8 marca 9.00 egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym,
 • 8 marca 14.00 egzaminy na poziomie podstawowym z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego,
 • 9 marca 9.00 egzamin próbny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
 • 9 marca 14.00 egzaminy na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: francuskiego, rosyjskiego i włoskiego,
 • 10 marca 9.00 egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym,
 • 10 marca 14.00 egzamin dwujęzycznym z języków: hiszpańskiego i niemieckiego,
 • 11 marca 9.00 egzamin próbny z biologii, a po południu z informatyki,
 • 12 marca 9.00 egzamin próbny z chemii,
 • 12 marca 14.00 egzamin z wiedzy o społeczeństwie,
 • 15 marca 9.00 egzamin z historii,
 • 15 marca 14.00 egzamin z fizyki,
 • 16 marca 9.00 egzamin z geografii,
 • 16 marca 14.00 egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

Matura 2021. Bez egzaminów ustnych

Decyzją Przemysława Czarnkaministra edukacji i nauki, w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej, egzaminy ósmoklasisty i matury w 2021 roku zostaną przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie, jak to było w latach wcześniejszych, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Tegoroczni maturzyści mają obowiązek przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W tym roku uczniowie nie muszą przystępować do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Dodatkowo maturzyści nie będą mieli obowiązku przystąpienia do egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Egzaminy maturalne w 2021 roku rozpoczną się 4, a zakończą 20 maja.

Więcej o: