Rekrutacja do szkół średnich. We wtorek kończy się czas na potwierdzenie wyboru

Do wtorku 18 sierpnia absolwenci szkół podstawowych muszą potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły średniej, do której się zakwalifikowani. Uczniowie w tym celu muszą złożyć oryginały świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do 18 sierpnia do godziny 15:00 uczniowie muszą złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkół zawodowych należy donieść także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu czy kierowania pojazdami (wraz z orzeczeniem psychologicznym w przypadku kierowania maszynami).

Tylko do wtorku uczniowie mogą potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły średniej

Jeśli z jakichś powodów kandydat nie może złożyć tego zaświadczenia, to powinien poinformować o tym dyrektora szkoły. Za jego zgodą uczeń może donieść dokumenty nie później niż do 25 września. Jeśli dany uczeń nie dostał się do żadnej klasy, to musi złożyć dodatkowe wnioski o przyjęcie bezpośrednio u dyrektorów szkół, w których pozostały jeszcze wolne miejsca.

Dzień później, w środę 19 sierpnia, szkoły ponadpodstawowe przedstawią listy przyjętych uczniów. Taki harmonogram przedstawiony został w drugiej połowie maja przez ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. Terminy musiały zostać przesunięte, w porównaniu do ubiegłych lat, z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie do wybranych szkół ponadpodstawowych, przygotowywali wnioski, na których wypisywali listę swoich preferencji. Kolejność szkół i klas była określona na podstawie tego, do których najbardziej chcieliby chodzić. Uczniowie składali wnioski w szkole pierwszego wyboru od 15 czerwca do 10 lipca.

Zobacz wideo Pandemia trwa, a wakacje się kończą. Uczniowie mają wrócić do szkół
Więcej o: