Jak będzie wyglądać nauka od 1 września? Projekty rozporządzeń MEN trafiły do konsultacji

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do konsultacji pięć projektów dotyczących zasad nauczania w nadchodzącym roku szkolnym. Zakładają one między innymi, że w przypadku dużego zagrożenia bezpieczeństwa, dyrektorzy placówek edukacyjnych będą mogli zawieszać zajęcia.

Pięć rozporządzeń ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego, które dotyczą nauki w roku szkolnym 2020/2021 w cieniu epidemii koronawirusa, skierowano do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Uwagi i opinie na ich temat można przesyłać na adres mailowy monika.lukaszewicz@men.gov.pl do godziny 13 w środę 12 sierpnia.

Zobacz wideo Pandemia trwa, a wakacje się kończą. Uczniowie mają wrócić do szkół

Projekty rozporządzeń MEN. Dyrektorzy szkół i przedszkoli będą mogli zawieszać zajęcia

Pierwszy projekt rozporządzenia dotyczy uprawnień dyrektorów szkół w nowym roku szkolnym. Zakłada on, że dyrektor szkoły lub innej placówki edukacyjnej będzie mógł zawiesić zajęcia, jeśli sytuacja epidemiologiczna będzie zagrażać uczniom, nauczycielom i pracownikom. Nowe przepisy mówią, że aby zawiesić zajęcia, dyrektor będzie musiał uzyskać zgodę organu prowadzącego oraz pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Drugi projekt zakłada, że ze względu na zapobieganie epidemii koronawirusa będzie możliwe zawieszenie, ograniczenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie nauczania zdalnego.

Trzeci projekt określa szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół podczas trwającej w Polsce epidemii. Doprecyzowano w nim zadania dyrektorów szkół, w tym także kierownika szkoły polskiej związane z organizowaniem i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.

Czwarty projekt zmienia wcześniejsze rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci czasowo przebywających za granicą. "Zmienione przepisy umożliwią dyrektorowi szkoły za granicą oraz kierownikowi szkoły polskiej zawieszenie zajęć na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną będzie zagrożone zdrowie uczniów. Decyzja będzie mogła być podjęta za zgodą organu prowadzącego" - czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Piąty projekt MEN dotyczy zajęć w przedszkolach. Podobnie jak w przypadku szkół, wprowadza on możliwość zawieszenia zajęć przez dyrektora za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Projekty wszystkich wymienionych powyżej rozporządzeń można znaleźć TUTAJ.

Więcej o: