Wyniki matur 2020. MEN: Egzamin dojrzałości zdało 74 proc. maturzystów

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski i dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik podali ogólnopolskie wyniki matur 2020. Egzamin dojrzałości zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Dyrektor CKE poinformował, że maturę w 2020 roku zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów ogółu szkół ponadgimnazjalnych. 17,2 proc. osób, które nie zdały jednego przedmiotu, mogą poprawić wynik swojego testu podczas wrześniowych egzaminów poprawkowych.

Wyniki matury 2020 - jak z egzaminami poradzili sobie polscy uczniowie?

Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała też dane z podziałem na rodzaj szkoły. Spośród absolwentów liceów maturę zdało 81,1 proc. uczniów. Prawo do egzaminu poprawkowego ma 12,5 proc. osób. Maturę zdało też 62,2 proc. uczniów techników. Do poprawki może przystąpić 24,9 proc. absolwentów tych szkół. 

Zobacz wideo Kiedy uczniowie wrócą do szkół?

Ogółem egzamin maturalny z języka polskiego zdało 92 proc. tegorocznych absolwentów (94 proc. uczniów liceów i 88 proc. uczniów techników), a egzamin z matematyki 79 proc. uczniów (85 proc. absolwentów liceów, 71 proc. absolwentów techników). Z osób, które przystąpiły do matury z języka angielskiego, zdało aż 92 proc. abiturientów (95 proc. licealistów i 88 proc. uczniów techników). Ze względu na reżim sanitarny w tym roku nie odbyły się dotychczasowo obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego.

Średni wynik z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym wyniósł 52 proc. Z matematyki na poziomie podstawowym było to również 52 proc. Wyższy średni wynik otrzymali uczniowie piszący egzamin z języka angielskiego. Tam średnia wyniosła 71 proc. Wyniki te dotyczą uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.

Niestety egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu nie zdało 8,8 proc. absolwentów. Jest to 6,4 proc. uczniów liceów i 12,9 proc. absolwentów techników. 

Aby zdać egzamin maturalny, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. W przypadku przedmiotów dodatkowych nie ma progu zaliczeniowego. Uczniowie, którzy nie zdali jednego z egzaminów obowiązkowych, będą mogli poprawić swój test we wrześniu. Absolwenci, którzy nie zdali więcej niż jednego z takich egzaminów, będą mogli poprawić wyniki dopiero za rok.

Więcej o: