Do szkół średnich powróci nauka łaciny i kultury antycznej. Zmiany w podstawie programowej na rok 2020/2021

Do szkół trafi nowy przedmiot. W roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele w liceach ogólnokształcących oraz technikach będą mogli uczyć przedmiotu pod nazwą "Język łaciński i kultura antyczna".

Rozporządzenie w sprawie uzupełnienia podstawy programowej podpisał minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Języka łacińskiego oraz kultury antycznej będą mogli uczyć się uczniowie I klas w liceach ogólnokształcących oraz technikach w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Zobacz wideo Morawiecki po unijnych negocjacjach: Wspólna praca Grupy Wyszehradzkiej doprowadziła do ogromnego sukcesu

Zmiany w podstawie programowej na rok szkolny 2020/2021. Do szkół średnich powraca łacina

Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że celem wprowadzania nowego przedmiotu jest nauczenie uczniów czytania prostych tekstów łacińskich oraz ukazanie wpływu kultury grecko-rzymskiej na kulturę europejską.

- Podstawa programowa ma przede wszystkim dać nauczycielom szansę wykształcenia wśród uczniów przekonania z jednej strony o doniosłości, z drugiej – o atrakcyjności tych humanistycznych zagadnień - czytamy w nowej podstawie programowej.

Wśród umiejętności, które powinien posiąść uczeń znajduje się m.in.:

  • znajomość podstawowych faktów dotyczących twórczości wybranych, ważnych autorów piszących po łacinie od starożytności do czasów nowożytnych
  • podstawowa znajomość wybranych, ważnych zjawisk z zakresu antycznej historii, filozofii, prawa, mitologii, religii, literatury, sztuki i architektury oraz tradycji antyku w kulturze europejskiej i polskiej
  • rozumienie dziedzictwa antyku grecko-rzymskiego jako ideowego i materialnego fundamentu cywilizacji zachodniej i kultury polskiej

Czy nauczanie łaciny będzie obowiązkowe?

Nauczanie języka łacińskiego i kultury antycznej nie jest obowiązkowe. Przedmiot znajdzie się obok filozofii, plastyki oraz muzyki na liście przedmiotów, które do nauczania na poziomie podstawowym może wprowadzić dyrektor szkoły.

Warto pamiętać, że dyrektor placówki oświatowej może wprowadzić tylko jeden z czterech fakultatywnych przedmiotów. Wybór plastyki albo muzyki wykluczy nauczanie łaciny i kultury antycznej. Tygodniowy wymiar nauki jednego z dodatkowych przedmiotów wyniesie jedną godzinę.

W poprzednio obowiązującej podstawie programowej, nauczanie łaciny było możliwe tylko w niektórych przypadkach. Taką możliwość dawały rozszerzone profile humanistycznych klas, wybrane przez uczniów.

Więcej o: