MEN podao terminy prbnych egzaminw smoklasisty - testy odbd si zdalnie

Komisje egzaminacyjne przygotowuj ju materiay do przeprowadzenia prbnych egzaminw smoklasisty. Ju teraz wiadomo, e odbd si one zdalnie. Arkusze dostpne bd na stronach internetowych na pocztku przyszego tygodnia.
Zobacz wideo Szkoła małych filozofów - trailer | 16. Millennium Docs Against Gravity

Przygotowaniem testów zajmuje się Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało już, w jakich terminach odbędą się próbne egzaminy.

Próbny egzamin ósmoklasisty - w jakich terminach się odbędzie?

Uczniowie szk zainteresowanych próbnymi testami przeprowadzą egzaminy od poniedziałku 30 marca do środy 1 kwietnia. Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w formie zdalnej. Arkusze dostępne będą na stronach internetowych CKE i OKE około godziny 9:00. Egzaminy przeprowadzone zostaną z następujących przedmiotów:

  • język polski - poniedziałek 30 marca
  • matematyka - wtorek 31 marca
  • języki obce nowożytne - środa 1 kwietnia

Egzamin z języka obcego obejmuje do wyboru języki angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Arkusze mają być dostępne w wersji standardowej, jak i dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Dostępne będą także nagrania w formacie mp3 do zadań z rozumienia ze słuchu, co wykorzystywane będzie w przypadku egzaminu próbnego z języka obcego.

Próbny egzamin ósmoklasisty - testy pisane będą zdalnie. Jak ma wyglądać próbny egzamin?

Wskazane jest, aby uczniowie - po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE - rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np. w pliku w edytorze tekstów, na wydruku (należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką), korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie) lub na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

- napisało MEN w komunikacie. Rozwiązane testy mają być wysłane do nauczycieli przez e-mail. CKE przygotowała również zasady oceniania testów, które przekazane będą dyrektorom szkół, a później nauczycielom. Zasady oceniania udostępnione zostaną na stronie CKE do 8 kwietnia.

Zgodnie z rozporządzeniem rzdu od 12 marca do piątku 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Oznacza to, że dzieci wrócą do szkół najwcześniej po Świętach Wielkanocnych. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania zdalnego. Egzamin ósmoklasisty ma odbyć się 21-23 kwietnia.