Egzaminy zawodowe 2020: kiedy się odbędą? Gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi?

Egzaminy zawodowe, które wypadają w sesji styczeń-luty 2020 roku, zbliżają się wielkimi krokami. Najbliższa sesja egzaminów zacznie się już w czwartek 9 stycznia i potrwa do 15 lutego.
Zobacz wideo

Egzaminy zawodowe to testy, które mają potwierdzać kwalifikacje w danym zawodzie. Najbliższa sesja styczeń-luty 2020 rozpocznie się już w czwartek 9 stycznia. Ostatni uczniowie będą egzaminowani w sobotę 15 lutego. Jak przedstawia się harmonogram egzaminów?

Egzaminy zawodowe 2020 - harmonogram

  • Model "d" - 9 stycznia 2020 roku
  • Część pisemna - 10 stycznia 2020 roku
  • Model "w", "wk" i "dk" - od 11 stycznia do 15 lutego 2020 roku

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzona zostaje w formie testu składającego się z 40 pytań zamkniętych, w których egzaminowani mają do wybrania jedną z czterech zaproponowanych odpowiedzi. Egzamin może być pisany z wykorzystaniem papierowych arkuszy lub zostać przeprowadzony na komputerze.

Część praktyczna, według poszczególnych modeli, trwać będzie 120, 150, 180, 210 lub 240 minut. Czas trwania egzaminu części praktyczniej uzależniony jest od danej kwalifikacji zawodowej.

Aby zdać egzamin zawodowy należy uzyskać co najmniej 50 procent punktów możliwych do uzyskania z części pisemnej oraz co najmniej 75 procent punktów z części praktycznej. Arkusze wraz z prawidłowymi odpowiedziami zostaną opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - cke.gov.pl. Termin ogłoszenia wyników egzaminów pisemnych i praktycznych dających potwierdzenie kwalifikacji zawodowych zostaną podane 20 marca 2020 roku.

Więcej o: