Egzamin gimnazjalny 2019 - co może być? Czy na egzamin gimnazjalny potrzebna jest legitymacja?

W 2019 roku egzamin gimnazjalny odbędzie się po raz ostatni. Jakie pytania mogą znaleźć się w arkuszach z języka polskiego, historii i WOS-u, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych? Przypominamy, jakie zadania rozwiązywali uczniowie w 2018 roku.
Zobacz wideo

Egzamin gimnazjalny 2019 został zaplanowany na dni 10-12 kwietnia, jednak wciąż nie wiadomo, czy odbędzie się on w tym terminie. Możliwe jest, że ze względu na trwający strajk nauczycieli, wielu uczniów przystąpi do egzaminu później. Jeżeli jednak uda się zorganizować egzamin gimnazjalny 2019 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez CKE, uczniowie napiszą jutro egzaminy z języka polskiego, historii i WOS-u, w czwartek z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, a w piątek - z wybranego nowożytnego języka obcego.

Egzamin gimnazjalny. Co było w zeszłym roku? Część humanistyczna

W 2018 roku na egzaminie z języka polskiego uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych napisali charakterystykę wybranego przez siebie bohatera, który dokonał życiowego wyboru, podążając za wyznawanymi wartościami. Wielu uczniów było zaskoczonych tym zadaniem, bo spodziewało się rozprawki. Możliwe jest więc, że rozprawka pojawi się na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym.

Na egzaminie z WOS-u i historii duża część zadać dotyczyła starożytności i średniowiecza, a niewiele było pytań związanych z historią najnowszą. Żadne z zadań nie dotyczyło tematu niepodległości, choć tego spodziewali się uczniowie zdający egzamin gimnazjalny w roku, w którym obchodziliśmy 100. rocznicę jej odzyskania.

Co było na egzaminie z matematyki i przedmiotów przyrodniczych w 2018 roku?

Na egzaminie gimnazjalnym z matematyki w 2018 roku pojawiło się wiele pytań związanych z obliczaniem pierwiastków i procentów, ale także kilka zadań dotyczących geometrii, dlatego warto powtórzyć te zagadnienia. W czasie egzaminu z przedmiotów przyrodniczych uczniowie musieli zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi ciała człowieka, wzorów chemicznych i fizycznych. Jednym z trudniejszych zadań okazało się pytanie z geografii dotyczące mas powietrza i ich związku z pogodą.

Czy na egzamin gimnazjalny potrzebna jest legitymacja?

Obowiązujące przepisy mówią, że uczeń może zostać wpuszczony na salę egzaminacyjną tylko za okazaniem ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Większość uczniów przynosi na egzamin gimnazjalny legitymację szkolną, ale może to być także inny dokument, np. tymczasowy dowód osobisty albo paszport. 

Więcej o: