Egzamin gimnazjalny 2019. Co zabrać i jakie rzeczy można mieć ze sobą na sali egzaminacyjnej?

Egzamin gimnazjalny 2019. Co zabrać? Jeżeli odbędzie się w zaplanowanym terminie, gimnazjaliści podejdą do pierwszego z egzaminów już w najbliższą środę. Jakie rzeczy można wnieść na salę egzaminacyjną, a jakie są zabronione? Podpowiadamy.
Zobacz wideo

Z harmonogramu opublikowanego na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że egzamin gimnazjalny 2019 powinien odbyć się w dniach 10-12 kwietnia. Wciąż nie wiadomo jednak, czy kwietniowe egzaminy zostaną przeprowadzone w terminie - może być to niemożliwe z uwagi na trwający strajk nauczycieli. Mimo to warto wiedzieć, jak przebiega ten egzamin i co może mieć przy sobie uczeń, który przystępuje do rozwiązywania testu.

Egzamin gimnazjalny 2019 - harmonogram

Zgodnie z harmonogramem CKE, egzamin gimnazjalny 2019 powinien trwać trzy dni i odbywać się w terminie 10-12 kwietnia.  Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: 

  • humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego,
  • matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki,
  • z języka obcego nowożytnego.

Każda część egzaminu przeprowadzana jest innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych - po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym. Każdy z gimnazjalistów wybiera jeden język obcy, z którego chce zdawać egzamin. Do wyboru ma język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

Egzamin gimnazjalny 2019. Co można ze sobą zabrać, a czego nie wolno wnieść?

Każdy uczeń, który przychodzi na egzamin gimnazjalny, musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, np. legitymację szkolną lub dowód tymczasowy. Obowiązujące przepisy mówią, że uczeń może wejść na salę egzaminacyjną tylko po okazaniu takiego dokumentu. Oznacza to, że zapominalscy mogą nie zostać dopuszczeni do egzaminu. Każdy z uczniów, który przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, powinien mieć przy sobie także czarny długopis. Należy pamiętać, że niezbędne rysunki, np. na egzaminie gimnazjalnym z matematyki, również wykonuje się długopisem, a nie ołówkiem. Na egzaminie z matematyki można mieć ze sobą także linijkę.

Czego nie można wnosić na egzamin gimnazjalny? Uczeń, który przystępuje do egzaminu, nie może mieć przy sobie kalkulatora ani żadnego urządzenia telekomunikacyjnego, a więc m.in. komórki. Niedopuszczalne są także przedmioty przynoszące szczęście, takie jak pluszowe misie. Na salę egzaminacyjną nie można także wnosić słowników oraz tablic ze wzorami. 

Zobacz wideo
Więcej o: