Matura 2018 powoli dobiega końca. Kiedy wyniki matur i jak je sprawdzić? CKE idzie z duchem czasu

Matura 2018 potrwa jeszcze tylko parę dni. Uczniowie już czekają na wyniki. Kiedy pojawią się wyniki matur i jak można je sprawdzić?

Matura 2018 –  kiedy zostaną ogłoszone wyniki?

Maturzyści dowiedzą się, jak powiodło im się na tegorocznym egzaminie dojrzałości już 3 lipca. Tego samego dnia wypada termin przekazania szkołom świadectw, aneksów oraz informacji o wynikach, ale także przekazanie świadectw maturalnych samym zainteresowanym.

Świadectwo maturalne zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, wyniki z egzaminów ?z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ?formach: jako procent uzyskanych punktów oraz jako pozycja na skali ?centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ?posiadacza świadectwa.

Wyniki matury ustnej będą przedstawiane tylko ?jako procent uzyskanych punktów.?? Co istotne, wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów dodatkowych, do których uczeń przystąpił ?dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ?świadectwie dojrzałości.??

Matura 2018 – gdzie można sprawdzić wyniki?

Świadectwa i wyniki matur rozdawane są w szkołach, z reguły przez wychowawców danej klasy. Rozdanie świadectw maturalnych jest organizowane w dzień ogłoszenia wyników, czyli 3 lipca. CKE idzie jednak z duchem czasu, a w tym przypadku oznacza to, że uczniowie mogą sprawdzić swoje wyniki także za strony internetowej.

Kiedy wyniki matury w internecie?

Kiedy można się ich spodziewać? Wyniki matury 2018 będą dostępne on-line kilkanaście godzin wcześniej niż w szkołach, do których przed ogłoszeniem wyników muszą dotrzeć wszystkie niezbędne dokumenty, w tym same świadectwa.

Aby sprawdzić swój wynik za pośrednictwem internetu, należy wejść na stronę internetową Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (odpowiedniej dla danego województwa, np. oke.lodz.pl). Na stronie logowania należy podać PESEL oraz specjalne hasło, które każdy uczeń otrzymał wcześniej w szkole.

Matura poprawkowa 2018 - kiedy?

Zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, egzaminy poprawkowe w wersji pisemnej odbędą się 21 sierpnia. Część ustna egzaminów odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia, a dokładny termin zostanie ustalony przez szkołę poprawiającego egzamin ucznia.

Co ważne, do matury w terminie poprawkowym mogą przystąpić tylko ci maturzyści, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Wyniki z matury poprawkowej 2018 zostaną ogłoszone 11 września.

Więcej o: