Matura 2018. Arkusze z języka włoskiego na poziomie podstawowym

Matura 2018. Egzamin z języka włoskiego na poziomie podstawowym rozpoczął się dzisiaj o godz. 9. Prezentujemy arkusze maturalne.

Matura 2018 z języka włoskiego na poziomie podstawowym trwała 120 minut. Przystąpiło do niej 220 osób.

Matura 2018. Język włoski, poziom podstawowy, "nowa matura" >>>

Matura 2018. Język włoski, poziom podstawowy, "nowa matura", [TRANSKRYPCJA] >>>

Język włoski – "stara" lub "nowa" matura 

Matura w tzw. starej formule jest zdawana ponownie lub po raz pierwszy przez osoby, które ukończyły liceum ogólnokształcące w latach 2005-2014 czy też technikum w latach 2006-2015. Tak więc "nowamatura obowiązuje od roku szkolnego 2014/2015 we wszystkich liceach oraz od roku szkolnego 2015/2016 w technikach.

Matura, język włoski. Próbne arkusze sprzed lat >>>

Matura. Czym różnią się dwie formuły?

Na maturze w nowej formule wszystkie przedmioty dodatkowe mogą być zdawane jedynie na rozszerzeniu. Język włoski zdawany na podstawie jest traktowany nie jako egzamin dodatkowy, lecz jako obowiązkowy egzamin z języka nowożytnego. Tymczasem dla maturzystów piszących na "starych" zasadach egzamin z języka włoskiego na poziomie podstawowym może być zarówno egzaminem dodatkowym, jak i tym zdawanym obowiązkowo.

Jak wygląda matura z języka włoskiego?

Matura z języka włoskiego na poziomie podstawowym składa się z części pisemnej oraz ustnej. W ramach tej pierwszej uczniowie rozwiązują zadania związane z rozumieniem ze słuchu, rozumieniem tekstu pisanego, znajomością środków leksykalno-gramatycznych oraz tworzą wypowiedź pisemną na dany temat. Z kolei część ustna polega na dialogu z nauczycielem, opisie wylosowanego obrazka oraz stworzeniu wypowiedzi na podstawie danego materiału.

Więcej o: