Matura 2018. Zakończył się egzamin z języka polskiego. Znamy tematy

Egzamin pisemny z języka polskiego trwał 170 minut, zakończył się o 11.50. W tym roku maturzyści musieli zmierzyć się z wypracowaniem w oparciu o "Lalkę" bądź z interpretacją wiersza Ernesta Brylla.

Na pisemnej maturze z języka polskiego zawsze są dwa tematy wypracowań, które mogą wybrać zdający egzamin. Nie mogą mieć one mniej niż 250 słów, a można uzyskać za nie 50 punktów (za część testową egzaminu dojrzałości otrzymuje się maksymalnie 20 pkt.).

Na maturze z języka polskiego w 2018 roku maturzyści mogli napisać rozprawkę na temat: "Tęsknota - siła niszcząca, czy budująca ludzkie życie? Uzasadnij swoje zdanie odwołując się do fragmentu "Lalki" i wybranego tekstu kultury".

Jeśli jednak maturzyści nie zdecydowali się na wybranie tego tematu, mogli podjąć się interpretacji wiersza Ernesta Brylla "Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają".

Jakie egzaminy maturalne są obowiązkowe?

Według danych zaprezentowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, do tegorocznej matury przystąpiło niecałe 273 tys. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Do obowiązkowych egzaminów maturalnych należą egzaminy pisemne z języka polskiego, z obcego języka nowożytnego oraz matematyki na poziomie podstawowym, a także egzaminy ustne z języka polskiego oraz obcego języka nowożytnego bez określania poziomu.

Życzenia pary prezydenckiej dla maturzystów

Więcej o: