Matura 2018. Arkusze z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym

Matura 2018. Dziś maturzyści napisali egzamin z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym. Przedstawiamy arkusze.

Matura z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się o godz. 14. Jest ona zdawana jako przedmiot dodatkowy. Uczniowie mieli 150 minut na wykonanie wszystkich zadań z arkusza. Matura z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym jest zdawana tylko w formie pisemnej.

Matura 2018. Język rosyjski, poziom rozszerzony, "nowa matura" >>>

Matura 2018. Język rosyjski, poziom rozszerzony, "nowa matura", [TRANSKRYPCJA] >>>

Matura z języka rosyjskiego. Statystyki

W 2017 roku matura z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym była zdawana przez 1983 maturzystów. Średni wynik wyniósł 57 proc. W tym roku ten egzamin wybrało XXX uczniów. Ich wyniki poznamy 3 lipca.

Matura. Arkusze z języka rosyjskiego z 2017 roku >>>

Matura z języka rosyjskiego. Arkusz

Matura z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym sprawdza wiedzę i umiejętności zdającego w zakresie rozumienia ze słuchu, odczytywania tekstów pisanych, posługiwania się środkami językowymi oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Te rosyjskie słowa znasz na pewno >>>

W zeszłym roku maturzystom najlepiej poszły zadania związane z tekstami pisanymi, najgorzej zaś – stosowanie środków językowych. Na poziomie rozszerzonym uczniowie muszą napisać wypowiedź pisemną o charakterze argumentacyjnym – może być to rozprawka, list lub artykuł. W tym roku uczniowie pisali XXX lub XXX.

Więcej o: