Matura 2018. Arkusze z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym

Matura 2018. Egzamin z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym za nami. Prezentujemy arkusze.

Matura z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się o godz. 9. Na jej napisanie uczniowie mieli 120 minut.

Matura 2018. Język rosyjski, poziom podstawowy, "stara matura" >>>

Matura 2018. Język rosyjski, poziom podstawowy, "stara matura", [TRANSKRYPCJA]>>>

Matura 2018. Język rosyjski, poziom podstawowy, "nowa matura" >>>

Matura 2018. Język rosyjski, poziom podstawowy, "nowa matura", [TRANSKRYPCJA] >>>

Jak wygląda matura z języka rosyjskiego?

Matura z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym może być wybrana jako język nowożytny, czyli jeden z czterech egzaminów obowiązkowych. Wówczas maturzysta podchodzi do części pisemnej, jak i ustnej. Na poziomie rozszerzonym zdaje się tylko część pisemną. Data zdawania części ustnej jest ustalana indywidualnie. Egzamin musi jednak odbyć się w terminie od 5 do 25 maja.

Matura z języka rosyjskiego. Zobacz arkusze sprzed roku >>>

Matura z rosyjskiego. Statystyki

W zeszłym roku maturę z rosyjskiego pisało 1,9 proc. maturzystów. Średni wynik wyniósł 61 proc. Statystycznie uczniowie najlepiej poradzili sobie ze stosowaniem środków językowych (średni wynik 68 proc.), najsłabiej zaś poszło im tworzenie wypowiedzi pisemnej (58 proc.). W tym roku do matury z rosyjskiego przystąpiło XXX uczniów.

Matura z rosyjskiego. Część pisemna

Matura z rosyjskiego na poziomie podstawowym sprawdza umiejętności zdającego w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości różnych części mowy oraz umiejętności pisania dłuższych wypowiedzi. Uczniowie mogą zostać poproszeni o stworzenie wypowiedzi takiej jak list, e-mail, wiadomość na blogu czy na forum w Internecie.

Matura z rosyjskiego. Część ustna

Ustna matura z rosyjskiego jest zdawana bez określenia poziomu. Egzamin trwa około 15 minut i składa się z zadań takich jak rozmowa z odgrywaniem ról, opis obrazka oraz odpowiedź na pytania na podstawie danych materiałów.

Więcej o: