Matura 2018. Mamy arkusze z WOS-u na poziomie podstawowym

Matura z WOS-u odbyła się 11 maja. Dziś CKE udostępniła arkusze, które wypełniali tegoroczni maturzyści.

Matura z WOS-u to jeden z najtrudniejszych egzaminów?

Matura z wiedzy o społeczeństwie należy do egzaminów dodatkowych. W poprzednich latach egzamin z tego przedmiotu sprawił uczniom najwięcej problemów. Zero punktów było najczęstszą oceną za wypracowanie. Czy tegoroczne tematy rozprawki okazały się dla uczniów łatwiejsze, dowiemy się 3 lipca.

Matura 2018. Egzamin z WOS-u na poziomie podstawowym mogą zdawać tylko ci, którzy piszą 'starą maturę'.Matura 2018. Egzamin z WOS-u na poziomie podstawowym mogą zdawać tylko ci, którzy piszą 'starą maturę'. Fot. Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl


Matura z wiedzy o społeczeństwie - poziom podstawowy tylko na "starej maturze"

Egzamin z WOS-u na poziomie podstawowym to egzamin do którego mogli przystąpić wyłącznie ci maturzyści, którzy zdawali tzw. „starą maturę”. Nowa formuła egzaminu dojrzałości zakłada, że przedmioty dodatkowe można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Kolejna zmiana to próg zdawalności. Absolwenci, którzy pisali maturę w starej formule muszą otrzymać przynajmniej 30% punktów z każdego egzaminu, aby otrzymać świadectwo dojrzałości. Próg zdawalności nie dotyczy egzaminów z przedmiotów dodatkowych wchodzących w skład „nowej matury”.

Najpopularniejsze przedmioty maturalne w 2017 roku

W poprzednim roku najpopularniejszym egzaminem z przedmiotów dodatkowych był pisemny egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Przypomnijmy, że w 2017 roku do takiego egzaminu przystąpiło aż 48,9 procent zdających. Kolejnym najpopularniejszym przedmiotem była geografia (27,9% zdających), matematyka (25,5%) oraz biologia (18,8%).

Więcej o: