Matura 2018. Mamy arkusze z matematyki na poziomie rozszerzonym

Jak wyglądała matura z matematyki na poziomie rozszerzonym? Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła arkusze maturalne na swojej stronie internetowej.

Matura z matematyki – obowiązkowa tylko na poziomie podstawowym

Matura z matematyki na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym, natomiast egzamin na poziomie rozszerzonym napisali wyłącznie chętni abiturienci. Zasady zdawalności dla obu egzaminów różnią się jednak od siebie – aby zaliczyć egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowy maturzysta musi otrzymać przynajmniej 30% punktów, w przypadku matury na poziomie rozszerzonym nie ma określonego progu zdawalności.

ZOBACZ: ZADANIA Z MATURY Z MATEMATYKI 2018 (POZIOM ROZSZERZONY) NOWA MATURA

ZOBACZ: ZADANIA Z MATURY Z MATEMATYKI 2018 (POZIOM ROZSZERZONY): STARA MATURA

Arkusze maturalne z matematyki na poziomie rozszerzonym

CKE opublikowała dwie wersje arkuszy maturalnych. Do egzaminów w "nowej" formule przystąpili tegoroczni maturzyści, a także absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2015-2016 i technikum z 2016 r., którzy chcieli poprawić swój wynik lub przystąpić do tego egzaminu po raz pierwszy. Do tak zwanej „starej matury” przystąpili absolwenci liceów z lat 2005-2014 oraz absolwenci techników z lat 2006-2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu po raz pierwszy, poprawiają niezdany egzamin lub poprawiają jego wynik.

Zobacz także arkusze z matury z matematyki z 2017 roku >>>

Matura 2018. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym tylko dla chętnych.Matura 2018. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym tylko dla chętnych. Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl /

Jakie egzaminy maturalne zdają tegoroczni abiturienci?

Przypomnijmy – każdy z tegorocznych maturzystów musi przystąpić do czterech egzaminów pisemnych. Jest to egzamin z matematyki, języka polskiego i języka obcego na poziomie podstawowym, a także jeden egzamin pisemny z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Może być to m.in. egzamin z matematyki. Oprócz egzaminów pisemnych, abiturienci podchodzą do dwóch egzaminów ustnych – z języka polskiego oraz języka obcego bez określania poziomu.

Przeczytaj także: Matura 2017 matematyka. Maturzyści oceniają: Była prosta >>>

Więcej o: