Matura 2018. Arkusze z języka niemieckiego na poziomie podstawowym

Matura 2018. Dzisiaj o godz. 9 maturzyści zdawali język niemiecki na poziomie podstawowym. Mamy już arkusze.

Język niemiecki to jeden z najpopularniej nauczanych języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych. Wiele osób wybiera go jako język nowożytny zdawany obowiązkowo. W tym roku poziom podstawowy zdawało 15 tys. osób, a rozszerzony - 7,3 tys.

Matura 2018. Co trzeba zdać?

Za maturzystę może uznać się uczeń, który zda cztery egzaminy pisemne i dwa ustne. Z części pisemnej trzeba zaliczyć egzamin z języka polskiego, matematyki oraz obcego języka nowożytnego (w tym może być to niemiecki) – to wszystko na poziomie podstawowym.

Matura z niemieckiego. Arkusze z 2017 roku >>>

Należy też przystąpić do jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotu dodatkowego, przy czym wynik z tego egzaminu nie decyduje o zdaniu matury. Do tego należy przejść egzamin ustny z języka polskiego i wybranego języka nowożytnego.

Matura z niemieckiego. Na czym polega?

Matura z języka niemieckiego opiera się na podstawie programowej, która posiada wymagania ogólne i szczegółowe. Wymagania ogólne dotyczą kompetencji komunikacyjnej opisanej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (poziomy biegłości językowej od A1–C2). Matura z języka obcego na poziomie podstawowym odpowiada znajomości języka na poziomie A2/B1 (pomiędzy początkującym a średnio zaawansowanym).

QUIZ. Język niemiecki na poziomie gimnazjum >>>

Matura język niemiecki. Część pisemna

Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym sprawdza kompetencje w rozumieniu wypowiedzi ze słuchu, rozumieniu tekstu pisanego, a także znajomości słownictwa i gramatyki. Uczeń musi również stworzyć wypowiedź pisemną w formie tekstu użytkowego np. listu czy e-maila.

Matura język niemiecki. Wypowiedź ustna

Część ustna matury z języka niemieckiego trwa ok. 15 minut i polega na rozmowie zdającego z nauczycielem. Najpierw odbywa się krótki dialog wstępny, który stosuje się w ramach językowej "rozgrzewki". Potem uczeń prowadzi dłuższą rozmowę z nauczycielem, następnie ma opisać ilustrację i odpowiedzieć na trzy związane z nią pytania. Na końcu musi podzielić się swoją opinią odnośnie wylosowanych materiałów.

Więcej o: