Matura 2018. Arkusze z geografii na poziomie rozszerzonym

Matura 2018. Uczniowie ostatnich klas liceów i techników zmierzyli się dzisiaj z maturą z geografii na poziomie rozszerzonym. Publikujemy arkusze maturalne.

Matura z geografii na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się o godz. 14. W zeszłym roku przystąpiło do niej 79 tys. osób.

Jak wyglądała matura z geografii?

Matura z geografii na poziomie rozszerzonym trwała 180 minut. Do jej napisania mogli przystąpić uczniowie kończący liceum lub technikum o każdym profilu. Podczas egzaminu dopuszcza się stosowanie takich przyrządów jak linijka, lupa oraz kalkulator.

Matura 2018. Arkusze z geografii na poziomie podstawowym

Matura z geografii. Arkusze z 2017 roku >>>

Matura z geografii a inne przedmioty

Matura z geografii znana jest ze swej popularności. W tym roku maturę zdawało 273 tysięcy uczniów, z czego geografię wybrało aż 72,9 tys. osób. Innymi przedmiotami, często pisanymi na rozszerzeniu, były: język angielski (146,7 tys. zdających), matematyka (69,7 tys. zdających), język polski (54,7 tys. zdających) czy biologia (50,1 tys. zdających)

Matura 2018. Najważniejsze informacje o egzaminie pisemnym z geografii

Matura z geografii. Jakie zadania?

Matura z geografii ma sprawdzić wiedzę zdającego w zakresie określania i analizy problemów w środowisku geograficznym, ustalania zasad, jakimi rządzi się świat przyrody, a także relacji pomiędzy człowiekiem, przyrodą i gospodarką. Uczniowie mają udowodnić, że umieją korzystać z informacji geograficznych i znają narzędzia matematyczne potrzebne do opisu i analizy środowiska geograficznego. Arkusz może składać się z około 50 zadań.

Więcej o: