Matura 2018. Arkusze z fizyki na poziomie rozszerzonym

Matura 2018. Dzisiaj odbyła się matura z fizyki. Publikujemy arkusze z poziomu rozszerzonego.

Matura z fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się o godz. 14. Tegoroczni maturzyści mogli zdawać fizykę – zgodnie z maturą w "nowej" formule – tylko na tym poziomie.

Co ze "starą" maturą?

Osoby, które ukończyły technikum w latach 2005/2006 – 2014/2015 lub liceum w latach 2004/2005 – 2013/2014, mogły zdawać maturę z fizyki na poziomie podstawowym – niezależnie od tego, czy pisały ją po raz pierwszy, czy poprawiały wynik. Egzamin na poziomie podstawowym odbył się o godz. 9.

Matura 2018. Fizyka i astronomia, poziom rozszerzony, "nowa matura" >>>

Matura 2018. Fizyka i astronomia, poziom rozszerzony, "stara matura" >>>

Matura z fizyki na poziomie rozszerzonym

Egzamin maturalny z fizyki na tym poziomie ma formę pisemną i trwa 180 minut. Mogą przystąpić do niego wszyscy uczniowie, niezależnie od profilu szkoły czy klasy. Podczas zdawania można korzystać z karty wzorów, kalkulatora prostego oraz linijki. Należy wziąć ze sobą czarny długopis. Arkusz może składać się z 20 do 30 zadań.

Zadania na przedwojennej maturze z matematyki i fizyki. Umiesz je rozwiązać? >>>

Przedmioty zdawane obowiązkowo

Każdy tegoroczny maturzysta musiał obowiązkowo zdać egzamin z języka polskiego, matematyki i wybranego języka nowożytnego. Język polski i obcy zdawane były również w wersji ustnej. Wynik z egzaminu z fizyki nie wpływa na zdanie matury – chyba, że maturzysta zadeklarował go jako jedyny zdawany przedmiot dodatkowy, po czym nie przystąpił do jego napisania lub został on mu unieważniony.

Kiedy wyniki i świadectwo?

Maturzyści otrzymają świadectwa egzaminu dojrzałości 3 lipca 2018 roku. Wyniki zostaną przedstawione w formie procentowej oraz na skali centylowej, która pokaże, jaki odsetek innych zdających uzyskał ten sam lub niższy wynik. Wyniki z egzaminu ustnego zostaną przedstawione tylko w formie procentowej.

Więcej o: