Matura 2018. Mamy arkusze z języka polskiego na poziomie podstawowym

Matura 2018. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusz tegorocznego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Matura z języka polskiego - kto zdawał starą, kto nową?

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dwa arkusze maturalne – tzw. „nową” i „starą” maturę z języka polskiego, którą tegoroczni abiturienci pisali 4 maja.

Do egzaminów według nowych zasad przystąpili zarówno tegoroczni maturzyści, jak i absolwenci liceów ogólnokształcących z lat 2015-2017 oraz absolwenci techników z lat 2016-2017, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości w poprzednich latach lub chcieli poprawić swój wynik.

MATURA 2018 JĘZYK POLSKI - arkusz z poziomu podstawowego >>> 

MATURA 2018 JĘZYK POLSKI - arkusz na poziomie podstawowym dla osób niesłyszących >>>

Druga wersja, czyli tak zwana „stara matura”, to egzamin, do którego mogą przystąpić absolwenci liceów z lat 2005–2014 oraz absolwenci techników z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu po raz pierwszy, poprawiają niezdany egzamin, poprawiają jego wynik, przystępują do matury z nowego przedmiotu.

MATURA 2018 JĘZYK POLSKI - stara matura na poziomie podstawowym >>>

Matura 2018. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym to jeden z obowiązkowych egzaminów.Matura 2018. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym to jeden z obowiązkowych egzaminów. Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Matura 2018. Jakie egzaminy maturalne są obowiązkowe?

Według danych zaprezentowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, do tegorocznej matury przystąpiło niecałe 273 tys. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Do obowiązkowych egzaminów maturalnych należą egzaminy pisemne z języka polskiego, z obcego języka nowożytnego oraz matematyki na poziomie podstawowym, a także egzaminy ustne z języka polskiego oraz obcego języka nowożytnego bez określania poziomu.

Matura 2018. Do egzaminu z polskiego 4 maja przystąpili wszyscy maturzyści.Matura 2018. Do egzaminu z polskiego 4 maja przystąpili wszyscy maturzyści. Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Przeczytaj także: Wyniki matur 2017 . Polski zdali prawie wszyscy, ale z matematyką już nie było tak różowo >>>

Życzenia pary prezydenckiej dla maturzystów

Więcej o: