Matura już niedługo! Jakie są zasady tegorocznych egzaminów dojrzałości? Informator dla maturzystów

Matura to jedna z najważniejszych chwil w życiu młodego człowieka. Zanim tegoroczni maturzyści złożą dokumenty na studia lub podejmą pracę zawodową, zmierzą się z kilkoma egzaminami. Jakie są zasady tegorocznej matury? Przypominamy najważniejsze informacje, które powinien znać każdy z tegorocznych maturzystów.

Jakie egzaminy maturalne są obowiązkowe?

Zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego, każdy abiturient ma obowiązek przystąpić do kilku egzaminów. Obowiązkowe egzaminy w części ustnej to:

Oba te egzaminy odbywają się bez określania poziomu.

Obowiązkowe egzaminy pisemne to:

  • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym),
  • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym),
  • egzamin z nowożytnego języka obcego (na poziomie podstawowym),
  • egzamin z przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Aby zdać wymienione wyżej egzaminy, każdy uczeń musi uzyskać minimum 30 proc. z każdego z nich. Wyjątkiem jest egzamin z przedmiotu dodatkowego – dla tego egzaminu maturalnego nie jest określony próg zaliczenia, co oznacza, że aby go zdać, wystarczy do niego przystąpić.

Matury 2018. Każdy z tegorocznych maturzystów musi przystąpić do dwóch egzaminów ustnych i czterech pisemnych.Matury 2018. Każdy z tegorocznych maturzystów musi przystąpić do dwóch egzaminów ustnych i czterech pisemnych. Fot. Wojciech Kardas / Agencja Wyborcza.pl

 

Ile przedmiotów dodatkowych może wybrać maturzysta?

Oprócz jednego obowiązkowego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, każdy uczeń może wybrać nie więcej niż 5 egzaminów z kolejnych przedmiotów. Tegoroczni maturzyści mieli do wyboru aż 25 przedmiotów w części pisemnej oraz 12 przedmiotów w części ustnej.

Do najpopularniejszych spośród nich należą egzaminy z polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz biologii. To, jakie egzaminy zdaje konkretny uczeń, nie musi zależeć od tego, jakich przedmiotów się uczył.

W jakich terminach odbywają się egzaminy maturalne?

Egzaminy pisemne odbywają się w całej Polsce w tym samym czasie według ustalonego wcześniej harmonogramu dostępnego m.in. na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pisemna część matury odbędzie się w terminie od 4 do 23 maja.

To, kiedy odbędą się matury ustne ustalają nauczyciele pracujący w danej szkole. Należy jednak pamiętać, że egzamin ustny z języka polskiego i języków mniejszości narodowych musi odbyć się w terminie od 9 do 22 maja, natomiast egzamin z nowożytnych języków obcych w terminie od 5 do 25 maja.

Sprawdź HARMONOGRAM wszystkich egzaminów maturalnych 2018 >>>

Matury 2018. Terminy egzaminów ustnych zostaną ustalone przez nauczycieli.Matury 2018. Terminy egzaminów ustnych zostaną ustalone przez nauczycieli. Fot. Marcin Onufryjuk / Agencja Wyborcza.pl

Czy maturę można poprawić?

Jeżeli maturzysta nie zda jednego egzaminu, może poprawić swój wynik w sesji poprawkowej. Egzaminy pisemne uczniowie będą poprawiać 21 sierpnia, natomiast ustne – 21 lub 22 sierpnia.

Jeżeli uczeń nie podoła na więcej niż jednym egzaminie na maturze 2018, na poprawkę będzie musiał poczekać cały rok i przystąpić do egzaminu wraz z przyszłymi maturzystami, w ramach matury 2019.

Więcej o: