Matura 2018. Harmonogram egzaminów maturalnych

Matura 2018 roku tuż-tuż. Każdy maturzysta musi wiedzieć, kiedy będzie musiał napisać swój egzamin dojrzałości. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że to już wkrótce. Oto dokładny harmonogram maturalny z części ustnej oraz pisemnej.

Matury w 2018 roku będą trwały 19 dni – od 4 maja do 23 maja. Matura z polskiego, jak co roku, będzie pierwszym z egzaminów.

Matura z języka polskiego już 4 maja

Pierwszego dnia, czyli w piątek 4 maja o godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin z poziomu podstawowego z języka polskiego, a o godzinie 14:00 poziom rozszerzony.

Maturę ustną z języka polskiego uczniowie będą zdawać między 9 a 22 maja. Egzamin w poszczególnych szkołach będzie prowadzony według ustalonych tam harmonogramów.

Aby uczeń zaliczył pisemną część egzaminu z języka polskiego, musi uzyskać co najmniej 30 procent punktów za odpowiedzi na pytania z arkusza maturalnego.

Matura z polskiego na poziomie podstawowym podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich sprawdza tzw. czytanie ze zrozumieniem, druga bada umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej, w formie rozprawki lub interpretacji tekstu literackiego.

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym składa się z jednej części i sprawdza umiejętność analizy porównawczej dwóch zestawionych ze sobą utworów literackich.

Matura z matematyki, łaciny i kultury antycznej 7 maja

Drugiego dnia matur, po dwudniowym weekendzie, maturzyści wrócą do szkół i 7 maja o godzinie 9:00 siądą do arkuszy z poziomu podstawowego z matematyki. Od godziny 14:00 rozpoczną się egzaminy z języka łacińskiego i kultury antycznej zarówno z poziomu podstawowego oraz rozszerzonego.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym jest obowiązkowa od 2010 roku - wróciła do kanonu egzaminów maturalnych po 25 latach przerwy. Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym jest dobrowolna – zdają ją jedynie ci abiturienci, którzy dokonali takiego wyboru, oddając deklarację maturalną.

Tegoroczni maturzyści napiszą egzamin z matematyki na poziomie podstawowym 7 maja o godzinie 9:00, natomiast na poziomie rozszerzonym 9 maja o tej samej porze.

Matura z j. angielskiego i innych języków obcych 8 maja

Dnia trzeciego, czyli 8 maja maturzyści rozpoczną zmagania z językiem obcym. Jak co roku, większość uczniów wybrała język angielski. Angielski poziom podstawowy to godz. 9:00, zaś angielski poziom dwujęzyczny oraz rozszerzony rozpocznie się o 14:00.

W zależności od tego, jaki język uczniowie wybiorą, do egzaminu z języka obcego przystąpią:

  • Niemiecki  – 15 maja
  • Hiszpański – 21 maja,
  • Francuski – 18 maja,
  • Rosyjski – 17 maja
  • lub włoski – 22 maja.

Matura 2018 - harmonogram. Część pisemna

Kiedy odbędą się pozostałe egzaminy? Poniżej przedstawiamy harmonogram.

9 maja o godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a o godzinie 14:00 ruszy filozofia.

10 maja tj. czwartek o godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin z biologii, a zakończy się rozpoczęciem o 14:00 egzaminu z historii sztuki.

11 maja (piątek) o 9:00 rozpocznie się egzamin z wiedzy o społeczeństwie. O godzinie 14:00 umysły ścisłe rozpoczną egzamin z informatyki, po czym wszyscy maturzyści udadzą się na weekend wolny od egzaminów pisemnych.

W poniedziałek 14 maja, po długim weekendzie, o godzinie 9:00 maturzyści napiszą egzamin z fizyki i astronomii lub samej fizyki. O godzinie 14:00 rozpocznie się geografia na podstawie i rozszerzeniu.

15 maja we wtorek, maturzyści rozpoczną dzień egzaminem z języka niemieckiego na podstawie a zakończą o 14:00 poziomem dwujęzycznym lub rozszerzonym z tego przedmiotu.

Środa 16 maja rozpocznie się egzaminem z chemii, również o godzinie 9:00 a zakończy się historią o godzinie 14:00.

Język rosyjski na poziomie podstawowym, a potem na poziomie dwujęzycznym i rozszerzonym, uczniowie będą mogli napisać 17 maja kolejno o godzinie 9:00 i 14:00.

Długi tydzień maturzyści zakończą w piątek 18 maja maturą podstawową z francuskiego o godzinie 9:00 i rozszerzonym lub dwujęzycznym o godzinie 14:00.

W poniedziałek 21 maja maturzyści będą pisać język hiszpański, podstawa o godzinie 9:00 rozszerzenie lub poziom dwujęzyczny rozpocznie się już o godzinie 14:00.

22 maja o godzinie 9:00 rozpocznie się podstawowy poziom z języka włoskiego a o godzinie 14:00 poziom rozszerzony lub dwujęzyczny o godzinie 14:00.

Ostatniego dnia, czyli 23 maja egzamin napisze sporo osób. O godzinie 9:00 rozpoczną się języki mniejszości narodowych, kaszubski, łemkowski. Godzina 14 rozpocznie egzaminy z wiedzy o tańcu i historii muzyki. Osoby będące w klasach z oddziałem dwujęzycznym o godzinie 9:00 napiszą matematykę na poziomie podstawowym. O godzinie 10:35 rozpocznie się egzamin z poziomu rozszerzonego z historii. Godzina 12:10 rozpocznie geografia na poziomie rozszerzonym.  Biologia rozszerzona rozpocznie się o 13:45, chemia o godzinie 15:20. Dzień, a także matury pisemne zakończy fizyka i astronomia, która rozpocznie się o 16:55. Oczywiście wszystkie egzaminy dla klas dwujęzycznych odbędą się w języku obcym.

Matura 2018 - harmonogram. Część ustna

  • W terminie od 9 do 22 maja z wyłączeniem dnia 13 i 20 maja uczniowie, będą zdawać egzaminy ustne z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego oraz języka kaszubskiego.
  • W terminie od 5 do 25 maja z wyłączeniem dnia 6,13 oraz 20 maja maturzyści będą mieli możliwość zdać część ustną ze wszystkich języków obcych nowożytnych.

Każdemu maturzyście, życzymy świetnych wyników i samych łatwych pytań!

Więcej o: