Matura 2018. Egzaminy pisemne z języka rosyjskiego już niedługo! [TERMINY]

Język rosyjski to język, którym mówi około 201 milionów osób na całym świecie. Jest językiem urzędowym w wielu krajach, m.in. w Rosji, Białorusi, Kazachstanie oraz Kirgistanie, a także jednym z kilku języków komunikacji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mową Puszkina posługują się także tegoroczni maturzyści, którzy przystąpią do egzaminu pisemnego z języka rosyjskiego już 17 maja.

Matura 2018. Egzamin dojrzałości to także obowiązkowy test z języka obcego

Egzamin z języka obcego to jeden z czterech obowiązkowych egzaminów maturalnych – oprócz niego abiturienci, którzy chcą otrzymać świadectwo dojrzałości muszą zdać egzamin z języka polskiego, matematyki, a także jeden egzamin z dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Aby zdać którykolwiek z egzaminów maturalnych, uczeń musi otrzymać minimum 30% punków.

Egzamin dojrzałości z języka rosyjskiego już 17 maja

Egzamin maturalny z rosyjskiego, podobnie jak egzaminy z innych nowożytnych języków obcych, składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to egzamin pisemny – ten odbędzie się 17 maja o godzinie 9:00 (matura na poziomie podstawowym) oraz o 14:00 (egzamin na poziomie rozszerzonym). Arkusz zadań, przygotowany przez Centralną Komisję Edukacyjną, ma za zadanie ocenę czterech podstawowych umiejętności – czytania ze zrozumieniem, znajomość słownictwa oraz gramatyki, rozumienie ze słuchu, a także umiejętność konstruowania dłuższych wypowiedzi pisemnych, takich jak list czy notatka prasowa.

Zobacz HARMONOGRAM matury 2018 >>>

Matury 2018. O terminie egzaminu ustnego decydują nauczyciele

Aby zdać maturę, uczeń musi zaliczyć także drugą część egzaminu z języka obcego, która jest egzaminem ustnym. Termin matury ustnej z języków obcych ustalają nauczyciele pracujący w danej szkole. Według ogólnopolskiego harmonogramu matur, ustny egzamin z języka obcego musi się odbyć w terminie pomiędzy 5 a 25 maja. W poprzednim roku na maturze język rosyjski zdawało zaledwie 5,8 tysięcy spośród  283 900 zdających.

Sprawdź, jak wyglądał arkusz maturalny 2017 z języka rosyjskiego >>>

Więcej o: