Matury 2018. Kiedy odbędzie się egzamin z języka hiszpańskiego? [TERMINY]

Język hiszpański to trzeci najczęściej używany język świata. Mówi w nim aż 528 milionów osób, z czego 437 to native speakerzy. A jak jest ze znajomością hiszpańskiego wśród tegorocznych maturzystów? Sprawdzi to matura z hiszpańskiego.

Popularność języka hiszpańskiego wzrasta

Jak pokazują statystyki, język hiszpański to język, którego naprawdę warto się uczyć. To nie tylko jeden z najpopularniejszych języków świata, ale także drugi najczęściej używany język biznesu oraz... Internetu. Młodzi ludzie zdają się o tym wiedzieć, ponieważ coraz większa grupa uczniów szkół średnich uczy się właśnie hiszpańskiego.

Matury 2018. W którym dniu odbędą się egzaminy z hiszpańskiego?

Instytut Cervantesa odnotowuje, że liczba uczniów, którzy mogą uczyć się hiszpańskiego w szkole cały czas rośnie. W poprzednich latach do takich lekcji miało dostęp ok. 60 tysięcy uczniów. Wielu z nich zdecydowało się na zdawanie egzaminu maturalnego właśnie z języka hiszpańskiego – ci uczniowie przystąpią do testu na poziomie podstawowym 21 mają o godzinie 9:00. Egzamin na poziomie rozszerzonym odbędzie się tego samego dnia o godzinie 14:00.

Matury 2018. Wśród maturzystów rośnie popularność języka hiszpańskiego.Matury 2018. Wśród maturzystów rośnie popularność języka hiszpańskiego. Fot. Grzegorz Skowronek / AG

Matura 2018. Zasady egzaminowania z języków obcych

Egzamin z nowożytnego języka obcego to egzamin obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Każdy z nich musi zdać przynajmniej jeden egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym.

Aby zaliczyć maturę z hiszpańskiego i innych języków obcych, uczeń musi otrzymać minimum 30 proc. punktów za rozwiązanie zadań z arkusza na egzaminie pisemnym oraz nie mniej niż 30 proc. punktów z egzaminu w formie ustnej. Terminy egzaminów ustnych z języków obcych ustalane są przez nauczycieli pracujących w danej placówce, jednak muszą się odbyć w terminie między 5 a 25 maja.

Więcej o: