Matura. Jak wygląda egzamin dojrzałości z języka niemieckiego? [TERMINY]

Każdy polski maturzysta musi zmierzyć się z egzaminem z obcego języka nowożytnego. Wielu z nich postawiło na język niemiecki. Kiedy przystąpią do matury i jak będzie ona wyglądać?

Matura 2018. Język niemiecki drugim najpopularniejszym

Język niemiecki to drugi najczęściej wybierany na maturze język obcy. Przed nim jest jedynie język angielski. Dobrze napisana matura z niemieckiego pozwala dostać się na wiele kierunków humanistycznych, społecznych i administracyjnych, w tym także na kierunki neofilologiczne.

Egzamin pisemny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym odbędzie się 15 maja o godzinie 9:00, z kolei egzamin na poziomie rozszerzonym w ten sam dzień o godzinie 14:00.

Zobacz HARMONOGRAM tegorocznych egzaminów maturalnych >>>

Matura z języka obcego – czego można się spodziewać podczas egzaminu pisemnego?

Egzaminy maturalne z języków obcych dzielą się na dwie części. Pierwsza z nich to egzamin pisemny, który bada cztery podstawowe umiejętności – rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, znajomość gramatyki i leksyki oraz zdolność konstruowania własnych wypowiedzi pisemnych.

W czasie jego trwania maturzyści rozwiążą część testową (każde pytanie z arkusza ma 4 możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna (!) jest prawidłowa), odpowiedzą na pytania wymagające krótkiego uzasadnienia w formie pisemnej i napiszą dłuższe wypracowanie (np. list, notatkę prasową czy wpis na bloga), które powinno mieć ok. 80-130 znaków.

Sprawdź, na jakie pytania z języka niemieckiego odpowiedzieli maturzyści w 2017 r. [ARKUSZE] >>>

Matury 2018. Pisemny egzamin z języka niemieckiego odbędzie się 15 maja.Matury 2018. Pisemny egzamin z języka niemieckiego odbędzie się 15 maja. Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Matury 2018. Jakie zadania na egzaminie ustnym z języka niemieckiego?

Druga część egzaminu dojrzałości z języka obcego to egzamin ustny. Terminy tych egzaminów są ustalane przez nauczycieli danej placówki, jednak powinny odbyć się w czasie od 5 do 25 maja.

W czasie jego trwania maturzysta:

  • przejdzie krótką rozmowę wstępną (np. na temat swoich zainteresowań),
  • odegra krótką scenkę dialogową z egzaminującym go nauczycielem,
  • opisze zaprezentowaną mu ilustrację i odpowie na dwa pytania dotyczące tzw. materiału stymulującego, czyli zdjęcia, filmu lub nagrania audio.

Egzamin ustny z języka niemieckiego trwa ok. 15 minut.

Więcej o: