Matura. Kiedy egzaminy pisemne z języka angielskiego, a kiedy matura ustna?

Tegoroczni maturzyści, którzy zadeklarowali, że chcą zdawać egzamin z języka angielskiego, przystąpią do niego już 8 maja. Jak wygląda test, który będą rozwiązywać?

Matury tuż-tuż. Egzamin z języka obcego obowiązkowy

Egzamin z nowożytnego języka obcego to obowiązkowa część egzaminu dojrzałości. Każdy abiturient może przystąpić do jednego lub kilku testów egzaminacyjnych, sprawdzających jego wiedzę i umiejętności posługiwania się językami obcymi. W tym roku maturzyści mogli zadeklarować, że chcą zdawać maturę z języka:

  • angielskiego,
  • niemieckiego
  • hiszpańskiego,
  • francuskiego,
  • rosyjskiego
  • lub włoskiego.

Jak co roku większość maturzystów zdecydowała się na maturę z języka angielskiego. Dla wszystkich spośród nich obowiązkowa jest matura na poziomie podstawowym, który zaczyna się o godzinie 9:00, chętni napiszą także drugi test, na poziomie rozszerzonym. Jego start zaplanowano na godzinę 14:00 tego samego dnia.

Matury 2018. Jak przebiega egzamin dojrzałości z języka angielskiego?

Matura z języka obcego podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich to egzamin pisemny, który sprawdza praktyczną umiejętność czytania oraz pisania w innym niż ojczysty języku nowożytnym. W teście znajdują się zarówno pytania testowe jednokrotnego wyboru, zadania wymagające krótkiej odpowiedzi pisemnej, a także ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu. W każdym arkuszu znajduje się także miejsce na dłuższą wypowiedź pisemną, dzięki której egzaminatorzy sprawdzą, jak maturzyści radzą sobie ze znajomością środków językowych, gramatyki i leksyki.

Matury 2018. Język angielski to ulubiony język obcy tegorocznych maturzystów.Matury 2018. Język angielski to ulubiony język obcy tegorocznych maturzystów. Fot. Paweł Małecki / Agencja Wyborcza.pl

Matury 2018. Czego spodziewać się na egzaminie ustnym z języka obcego?

Druga część matury z języka obcego to egzamin ustny. Terminy tych egzaminów ustalane są przez nauczycieli pracujących w danej szkole, ale muszą odbyć się pomiędzy 5 a 25 maja.

Egzamin ustny z angielskiego składa się z:

  • rozmowy wstępnej,
  • rozmowy z odgrywaniem ról,
  • opisu ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania dotyczące obrazka,
  • wypowiedzi na temat zaprezentowanego w czasie egzaminu nagrania audio lub wideo.

Obowiązkowe są też matura z języka polskiego i matura z matematyki, która co roku sprawa maturzystom najwięcej problemów.

Więcej o: