Matura 2018. Egzamin z języka polskiego - najważniejsze informacje

Matura z języka polskiego będzie pierwszym egzaminem maturalnym w tym roku. Licealiści już szykują czarne długopisy i nerwowo przeglądają notatki, przypominając sobie wszystkie lektury i epoki literackie, które poznali w ciągu kilku ostatnich lat nauki. Co powinniście wiedzieć przed maturą z polskiego? Zebraliśmy najważniejsze informacje.

Matura 2018 – egzamin z języka polskiego 4 maja

W czasie, w którym wielu dorosłych będzie cieszyć się długim majowym weekendem, abiturienci z całej Polski ruszą do swoich szkół, aby przystąpić do egzaminów maturalnych. Pierwszy z nich to matura z polskiego – obowiązkowa dla wszystkich uczniów szkół średnich.

Część pisemna matury, która ma sprawdzić wiedzę na temat literatury i znajomości języka ojczystego została zaplanowana na 4 maja.

Matura 2018. Mamy arkusze z języka polskiego na poziomie podstawowym

Matura 2018. Mamy arkusze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Matura 2018 – harmonogram CKE

Matury w 2018 roku odbędą się między 4 a 25 maja. Matura z polskiego, jak już wspomnieliśmy, będzie pierwszym z egzaminów. 

Wszyscy maturzyści mają obowiązek przystąpienia do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym, który odbędzie się o godzinie 9:00, natomiast chętni mogą spróbować swoich sił podczas matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, która według planu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) zacznie się o 14:00.

Maturę ustną z języka polskiego uczniowie będą zdawać między 9 a 22 maja. Egzamin w poszczególnych szkołach będzie prowadzony według ustalonych tam harmonogramów.

HARMONOGRAM MATURY 2018 >>>

Matura 2018 z języka polskiego - ile trzeba, by zdać?

Przypomnijmy – aby uczeń zaliczył pisemną część egzaminu z języka polskiego, musi uzyskać co najmniej 30 procent puntów za odpowiedzi na pytania z arkusza maturalnego.

Matura z polskiego na poziomie podstawowym podzielona jest na dwie części.

  • Pierwsza z nich sprawdza tzw. czytanie ze zrozumieniem – jest to test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi, dotyczącymi treści dołączonego do arkusza egzaminacyjnego tekstu.
  • Druga część bada umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej, w formie rozprawki lub interpretacji tekstu literackiego.

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym składa się z jednej części i sprawdza umiejętność analizy porównawczej dwóch zestawionych ze sobą utworów literackich.

Matura 2017. Jak maturzyści poradzili sobie z arkuszem z języka polskiego?

Do matury z języka polskiego w 2017 r. przystąpiło na poziomie podstawowym 261 tysięcy uczniów. Maturę rozszerzoną z języka ojczystego wybrało 47,9 tysięcy abiturientów. Średnie wyniki z obu egzaminów wynosiły kolejno 56 procent oraz 50 procent.

Tak wyglądała matura z języka polskiego 2017 [arkusze] >>>

Więcej o: