Matura 2017. Dzisiaj egzaminy z fizyki i astronomii oraz historii muzyki

Matura 2017. Maturzyści z całej Polski zmierzą się dzisiaj z nieobowiązkowymi egzaminami z fizyki i astronomii oraz historii muzyki.

Matura 2017. Dzisiaj odbędą się egzaminy maturalne z dwóch przedmiotów - fizyki i astronomii oraz historii muzyki. Fizyka i astronomia na poziomie podstawowym i rozszerzonym rozpocznie się o godzinie 9. Z kolei historia muzyki, na obu poziomach, rozpocznie się o godzinie 14.

Matura 2017. Co można wnieść na salę egzaminacyjną?

Każdy uczeń powinien mieć długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego. Pamiętajmy o tym, że długopisem wykonujemy także - jeśli trzeba - rysunki; nie robi się ich ołówkiem. Ponadto na maturę z fizyki uczeń może zabrać linijkę i kalkulator prosty, a szkoła ma obowiązek zapewnić mu kartę wybranych wzorów i stałych fizycznych. Maturzyści zdający historii muzyki powinni podejść do egzaminu z odtwarzaczem do płyt CD, kompletem zapasowych baterii i słuchawkami. Uczniowie mogą mieć też ze sobą lupę.

Zobacz, co możesz zabrać na pozostałe egzaminy >>>

Matura 2018 z fizyki i astronomii. Kiedy matura rozszerzona, a kiedy poziom podstawowy? >>>

Matura 2017. Do kiedy potrwają matury?

Sesja główna, która rozpoczęła się 4 maja, zakończy się 24 maja. Część ustna z języka polskiego i mniejszości narodowych trwa od 8 do 20 maja. 

Dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w czerwcu, przygotowano sesję dodatkowa. Potrwa ona od 1 do 20 czerwca. 

CKE organizuje także sesję poprawkową dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo w części ustnej oraz przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Sesja poprawkowa potrwa od 22 do 25 sierpnia.

Zdajesz maturę z historii? Najpierw sprawdź, czy rozwiążesz quiz historyczny

Na chwilę przed maturą z matematyki pytamy o nastroje. Sen, gry i spacer receptą na dobry wynik?

Więcej o: