Matura 2017 język rosyjski - podstawa. Mamy arkusze

Matura 2017. Prawie sześć tysięcy maturzystów zmierzyło się dziś z egzaminem z języka rosyjskiego. Publikujemy arkusze.

Do egzaminu pisemnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym musi przystąpić każdy maturzysta. Największą popularnością cieszy się egzamin z języka angielskiego, do którego przystąpiło 257 tys. maturzystów. Rosyjski wybrało zaledwie 5,8 tys. abiturientów.

Matura 2018. Egzaminy pisemne z języka rosyjskiego już niedługo! [TERMINY] >>>

Matura 2017 język rosyjski. Zobacz arkusze

Matura 2017, język rosyjski, poziom podstawowy, "stara matura" >>>

Matura 2017, język rosyjski, poziom podstawowy, "stara matura" [TRANSKRYPCJA] >>>

Matura 2017, język rosyjski, poziom podstawowy, "nowa matura" >>>

Matura 2017, język rosyjski, poziom podstawowy, "nowa matura" [TRANSKRYPCJA] >>>

Matura 2017. Nie tylko język rosyjski

Do matury podchodzi w tym roku - według informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - około 283 900 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2016/2017. Obowiązkowe są egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego w wersji pisemnej, na poziomie podstawowym oraz z języka polskiego i nowożytnego bez określania poziomów w części ustnej.

Matura 2017. Sprawdź terminy wszystkich egzaminów! [HARMONOGRAM]

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to: język angielski – (48,9 proc. zdających), geografia (27,9 proc. zdających), matematyka (25,5 proc. zdających), biologia (18,8 proc. zdających) i język polski (18,7 proc. zdających).

Więcej o: