Matura 2017. W poniedziałek egzaminy z historii i historii sztuki

Matura 2017. W poniedziałek 15 marca kilkadziesiąt tysięcy maturzystów zmierzy się z egzaminem z historii i historii sztuki.

Matura 2017. W poniedziałek 15 marca odbędą się egzaminy maturalne z dwóch przedmiotów - historii i historii sztuki. Historia na poziomie podstawowym i rozszerzonym rozpocznie się o godzinie 9. Z kolei historia sztuki, na obu poziomach, rozpocznie się o godzinie 14.

Matura 2017. Co można zabrać ze sobą na maturę? >>>

Historię zdaje na maturze około 7,1 proc. zdających, czyli ponad 20 tysięcy osób. 

Matura 2017. Do kiedy potrwają matury?

Sesja główna, która rozpoczęła się 4 maja, zakończy się 24 maja. Część ustna z języka polskiego i mniejszości narodowych trwa od 8 do 20 maja. 

Dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ?przystąpienie do egzaminu w czerwcu, przygotowano sesję dodatkowa. Potrwa ona od 1 do 20 czerwca

CKE organizuje także sesję poprawkową dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów ?obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ?w części ustnej oraz przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego.? Sesja poprawkowa potrwa od 22 do 25 sierpnia.

Matura 2017. Długa lista egzaminów

Do matury podchodzi w tym roku - według informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - około 283 900 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2016/2017. Obowiązkowe są egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego w wersji pisemnej, na poziomie podstawowym oraz z języka polskiego i nowożytnego bez określania poziomów w części ustnej.

Matura 2017. Sprawdź terminy wszystkich egzaminów! [HARMONOGRAM]

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to: język angielski – (48,9 proc. zdających), geografia (27,9 proc. zdających), matematyka (25,5 proc. zdających), biologia (18,8 proc. zdających) i język polski (18,7 proc. zdających).

Na chwilę przed maturą z matematyki pytamy o nastroje. Sen, gry i spacer receptą na dobry wynik?

Więcej o: