Matura 2017. Mamy arkusze z języka niemieckiego

Matura 2017. Prezentujemy tegoroczne arkusze z egzaminu z języka niemieckiego.

Do egzaminu pisemnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym musi przystąpić każdy maturzysta. Każdego roku w tym przypadku język niemiecki cieszy się jednak dużo mniejszą popularnością od języka angielskiego.

Matura 2018. Jak wygląda egzamin dojrzałości z języka niemieckiego? [TERMINY] >>>

Matura 2017, język niemiecki, poziom podstawowy, "nowa matura" - arkusz >>>

Matura 2017, język niemiecki, poziom podstawowy, "nowa matura - transkrypcja >>>

Matura 2017, język niemiecki, poziom rozszerzony, "nowa matura" - arkusz >>>

Matura 2017, język niemiecki, poziom rozszerzony, transkrypcja, "nowa matura" - arkusz >>>

Matura 2017, język niemiecki, poziom dwujęzyczny, "nowa matura" - arkusz >>>

Matura 2017, język niemiecki, poziom dwujęzyczny, transkrypcja, "nowa matura" - arkusz >>>

Matura 2017, język niemiecki, poziom podstawowy, "stara matura" - arkusz >>>

Matura 2017, język niemiecki, poziom podstawowy, "stara matura" - transkrypcja >>>

Matura 2017, język niemiecki, poziom rozszerzony cz.1 , "stara matura" - arkusz >>>

Matura 2017, język niemiecki, poziom rozszerzony cz. 2 (wersja C), "stara matura" - arkusz >>>

Matura 2017, język niemiecki, poziom rozszerzony, transkrypcja, "stara matura" - arkusz >>>

Matura 2017. Jak wygląda egzamin z niemieckiego?

Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się o godz. 9. Kilka godzin później, o godz. 14, chętni zasiedli do arkuszy na poziomie rozszerzonym. W trakcie obu rodzajów egzaminu sprawdzane są takie umiejętności jak czytanie ze zrozumieniem, słuchanie oraz oczywiście pisanie. By egzamin został uznany za zaliczony, maturzysta musi uzyskać co najmniej 30 proc. wymaganych punktów.

Oprócz egzaminu pisemnego, maturzyści muszą też zmierzyć się z egzaminem ustnym. Oficjalne wyniki matur zostaną opublikowane 30 czerwca.

Matura 2017. Nie tylko język niemiecki

Do matury podchodzi w tym roku - według informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - około 283 900 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2016/2017. Obowiązkowe są egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego w wersji pisemnej, na poziomie podstawowym oraz z języka polskiego i nowożytnego bez określania poziomów w części ustnej.

Matura 2017. Sprawdź terminy wszystkich egzaminów! [HARMONOGRAM]

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to: język angielski – (48,9 proc. zdających), geografia (27,9 proc. zdających), matematyka (25,5 proc. zdających), biologia (18,8 proc. zdających) i język polski (18,7 proc. zdających).

Siemoniak: Macierewicz jak Al Capone. Ta afera go pogrąża

Więcej o: