Matura 2017 wiedza o społeczeństwie. Mamy arkusze

Matura 2017. Prezentujemy arkusze maturalne z egzaminu z wiedzy o społeczeństwie.

Do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie przystąpiło ok. 31 tys. osób. Zadania sprawdzały umiejętność identyfikowania i analizowania problemów, argumentowania i wnioskowania.

Maturzyści musieli też wykazać się umiejętnością dostrzegania współzależności we współczesnym świecie oraz umiejętnością wykorzystywania danych statystycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.

CKE opublikowała dwie wersje arkuszy maturalnych. Do egzaminów w "nowej" formule przystąpili tegoroczni maturzyści, a także absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2015-2016 i technikum z 2016 r., jeśli nie zdali w ubiegłych latach, lub chcą podwyższyć wynik zdawanego wcześniej egzaminu. Wynik matur zostaną opublikowane 30 czerwca.

Matura 2018. Jak tegoroczni maturzyści poradzą sobie z WOS-em? [TERMINARZ] >>>

Matura 2017, wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy, "stara matura" >>>

Matura 2017, wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony, "stara matura" >>>

Matura 2017, wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony, "nowa matura" >>>

Matura 2017. Jakie egzaminy maturalne zdają uczniowie?

Do matury podchodzi w tym roku - według informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - około 283 900 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2016/2017. Obowiązkowe są egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego w wersji pisemnej, na poziomie podstawowym oraz z języka polskiego i nowożytnego bez określania poziomów w części ustnej.

Matura 2017. Sprawdź terminy wszystkich egzaminów! [HARMONOGRAM]

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to: język angielski – (48,9 proc. zdających), geografia (27,9 proc. zdających), matematyka (25,5 proc. zdających), biologia (18,8 proc. zdających) i język polski (18,7 proc. zdających).

Matura z matematyki? Były prezydent przyznaje: Poszła dobrze dzięki współpracy z kolegami

Więcej o: