Matura 2017. Kiedy można być zwolnionym z matury? [LISTA OLIMPIAD]

Laureaci olimpiad przedmiotowych mogą być zwolnieni z obowiązku zdawania matury. Sprawdź listę olimpiad przedmiotowych, których laureaci nie będą musieli przystąpić do matury 2017!

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ?wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ?maturalnego z danego przedmiotu. W przypadku egzaminów obowiązkowych na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ?najwyższy wynik zarówno w części pisemnej, jak i ustnej.

To nie koniec - jeśli laureat deklarował chęć zdawania poziomu rozszerzonego w części pisemnej danego przedmiotu, z niego również dostanie maksymalną liczbę punktów.

Matura 2017. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przed egzaminem z danego przedmiotu muszą przedstawić przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (czyli dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady w szkole ponadgimnazjalnej. Na podstawie tego dokumentu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu.

W przypadku, gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji maturalnej, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu (w tym języka obcego nowożytnego) lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Lista olimpiad zwalniających z maturyLista olimpiad zwalniających z matury Fot. CKE

Matura 2017. Jak przebiega rekrutacja laureatów olimpiad?

Ponieważ osoby zwolnione z egzaminu maturalnego otrzymują maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu, już sam ten fakt sprawia, że łatwiej się im dostać na wymarzony kierunek. Wiele uniwersytetów ma też preferencyjne warunki rekrutacji dla osób z tytułem laureata lub finalisty - często są one całkowicie zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego.

Matura 2017. Sprawdź, czy jesteś do niej przygotowany

Zdajesz maturę z historii? Najpierw sprawdź, czy rozwiążesz quiz historyczny >>>

Uważasz, że znasz dobrze geografię? Sprawdź, czy poradzisz sobie na maturze >>>

Boisz się matury z angielskiego? Zobacz, co potrafisz >>>

Matura 2016 - wybraliśmy niektóre pytania. Zdałbyś? >>>

Matura 2017. Terminy, harmonogram

W tym roku matura z języka polskiego została zaplanowana przez CKE na dzień 4 maja (czwartek). Maturzyści rozpoczną pisanie egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym punktualnie o godzinie 9. Szczegółową rozpiskę wszystkich egzaminów można znaleźć tutaj >>>

Więcej o: