Próbny egzamin gimnazjalny, Operon, część humanistyczna już jutro

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem z części humanistycznej odbędzie się już jutro. Gimnazjaliści będą mogli sprawdzić, co muszą powtórzyć przed egzaminem kwietniowym.

Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem rozpocznie się egzaminem z historii i wiedzy o społeczeństwie. Ta część egzaminu potrwa 60 minut. Następnie o godzinie 11.00 uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego.

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem to coroczna akcja organizowana od 2007 roku przez Wydawnictwo Operon. Udział w sprawdzianie nie jest obowiązkowy, jednak pozwala gimnazjalistom z całej Polski zweryfikować swoją wiedzę przed państwowym egzaminem w kwietniu. Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem trwa trzy dni i odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie.

Próbny egzamin gimnazjalny OPERON - część humanistyczna - co powtórzyć?

Co należało powtórzyć przed próbnym egzaminem gimnazjalnym z przedmiotów humanistycznych? Najlepiej zajrzeć do arkuszy z lat ubiegłych, a następnie porównać swoje odpowiedzi z oficjalnymi rozwiązaniami. Poniżej linki do arkuszy i odpowiedzi z ostatnich trzech lat:

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2014/2015 - część humanistyczna [Arkusze i odpowiedzi]

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2013/2014 - część humanistyczna [Arkusze i odpowiedzi]

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2012/2013 - język polski [Arkusze i odpowiedzi]

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2012/2013 - historia i WOS [Arkusze i odpowiedzi]

Próbny egzamin gimnazjalny 2016/2017 - Kiedy ARKUSZE, ODPOWIEDZI?
Dzień po próbnym egzaminie gimnazjalnym z Operonem z języka polskiego w środę 7 grudnia, w serwisie Edulandia.pl opublikujemy arkusze i klucze odpowiedzi z tego testu na obu poziomach. Materiały pojawią się na naszej stronie o godzinie 13.

Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z próbnym egzaminem gimnazjalnym na facebookowym fanpage'u. Tutaj z innymi gimnazjalistami możesz przygotować się do egzaminu oraz przedyskutować rozwiązania zadań. Zapraszamy na "Gimnazjalipsę"!