Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem. Co można mieć ze sobą?

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2016/2017 odbędzie się w dniach 6-8 grudnia. Uczniowie napiszą testy z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej. Jak wygląda próbny egzamin gimnazjalny? Co można mieć ze sobą na sali egzaminacyjnej?

Próbny egzamin gimnazjalny, OPERON. Harmonogram egzaminów

W tym roku szkolnym próbny egzamin gimnazjalny z Operonem został zaplanowany na dni 6-8 grudnia 2016. Oto, jakie egzaminy odbędą się w poszczególnych dniach:

6 grudnia 2016 r. - Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

09.00 - egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie (60 minut)

11.00 - egzamin z języka polskiego (90 minut)

7 grudnia 2016 r. - Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

09.00 - egzamin z przedmiotów przyrodniczych (60 minut)

11.00 - egzamin z matematyki (90 minut)

8 grudnia 2016 r. - Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem - JĘZYK OBCY (angielski, niemiecki)

09.00 - egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (60 minut)

11.00 - egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (60 minut)

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem. Jak to wygląda?

Próbny egzamin gimnazjalny jest organizowany po to, aby uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę i zweryfikować, nad czym jeszcze muszą popracować w miesiącach przed prawdziwym egzaminem gimnazjalnym

Drugim ważnym powodem jest przyzwyczajenie uczniów do atmosfery egzaminacyjnej. Próbny egzamin gimnazjalny odbywa się bowiem na takich samych zasadach jak prawdziwy egzamin. Obowiązuje taki sam limit czasu, arkusze egzaminacyjne mają taki sam układ.

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem. Co można mieć ze sobą?

Na próbny egzamin gimnazjalny należy przynieść ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymację uczniowską), długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem. Dodatkowo na próbnym egzaminie gimnazjalnym z matematyki każdy uczeń powinien być wyposażony w linijkę.

Trzeba też pamiętać, że rysunki wykonywane w niektórych zadaniach matematycznych muszą być nakreślone długopisem, nie ołówkiem! Rysunki nakreślone ołówkiem nie będą brane pod uwagę przy ocenianiu prac egzaminacyjnych.

Próbny egzamin gimnazjalny 2016/2017. Przedmioty zakazane

Podobnie jak w przypadku prawdziwego egzaminu gimnazjalnego, na próbnych testach z Operonem nie można mieć ze sobą urządzeń elektronicznych (w tym telefonów komórkowych lub odtwarzaczy muzycznych) czy przedmiotów na szczęście. 

Próbny egzamin gimnazjalny OPERON. Kiedy odpowiedzi i arkusze?

Każdego dnia po danym egzaminie na stronie Edulandia.pl zostaną opublikowane arkusze i klucze odpowiedzi. Materiały będziemy publikować o godzinie 13. Odpowiedzi do części humanistycznej już w środę 7 grudnia. Wejdź na Edulandia.pl i sprawdź, jak napisałeś próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2016/2017!

Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z próbnym egzaminem gimnazjalnym na facebookowym fanpage'u. Tutaj z innymi gimnazjalistami możesz przygotować się do egzaminu oraz przedyskutować rozwiązania zadań. Zapraszamy na "Gimnazjalipsę"!

 

 

Więcej o: