British Council tylko od nauki angielskiego?

W Polsce działa od 1938 roku. Wiele osób przez lata kojarzyło tę instytucję wyłącznie właśnie z kursami językowymi. Tymczasem British Council prowadzi je dopiero od końca lat 90.

British Council to instytucja reprezentująca Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Jej celem jest budowanie relacji i wzajemnego zaufania pomiędzy Wielką Brytanią i Irlandią Północną, a innymi krajami, wspieranie celów charytatywnych oraz promocja Zjednoczonego Królestwa.

Organizacja zatrudnia 8 tys. osób w ponad 100 krajach. Część pieniędzy na swoją działalność dostaje od brytyjskiego rządu, a część musi zarobić sama. Ubiegłoroczny grant (w wysokości 781 mln. funtów) pokrył potrzeby tej organizacji w niespełna 25 proc. Reszta pieniędzy pochodzi z usług świadczonych dla klientów na całym świecie, z kontraktów edukacyjnych oraz współpracy partnerskiej z publicznymi i prywatnymi organizacjami.

Polska placówka British Council rocznie uczy języka angielskiego 5 tys. osób. Zajęcia odbywają się w renomowanych centrach językowych i szkołach partnerskich w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Współpracuje też z ogólnopolską siecią bibliotek partnerskich i ośrodkami egzaminacyjnymi oferującymi brytyjskie egzaminy językowe Cambridge English, test IELTS i egzaminy zawodowe.

British Council realizuje też projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne, które mają na celu promowanie osiągnięć Zjednoczonego Królestwa. Jednym z projektów kulturalnych są kinowe projekcje sztuk teatralnych, które cieszą się duża popularnością. Inne polegają np. na wspieraniu wymiany doświadczeń między twórcami z Polski i Wielkiej Brytanii i współpracy między organizacjami kultury obu krajów, a także na promowaniu wspólnych przedsięwzięć artystycznych.

Organizacja, w ramach projektu Creative and Cultural Economy, wspiera też działania kreatywne w Polsce, dzieląc się inspiracjami i dobrymi praktykami z rynku brytyjskiego, a także buduje relacje biznesowe pomiędzy polskimi i brytyjskimi przedsiębiorcami z tej branży, zapraszając ich do udziału w konkursach, seminariach, konferencjach i warsztatach.

Działalność British Council w dziedzinie edukacji koncentruje się na współpracy międzynarodowej. To oznacza ułatwianie uczelniom i szkołom nawiązywania bezpośrednich kontaktów z partnerami na całym świecie oraz dostęp do brytyjskich rozwiązań i innowacji.

British Council promuje współpracę pomiędzy uczelniami na całym świecie, organizuje debaty oraz pomaga w opracowywaniu rzetelnych i niezależnych analiz trendów w obszarze szkół wyższych.

Program ten funkcjonuje w 37 krajach zapewniając usługi związane z rekrutacją studentów, badaniami rynku oraz ułatwianiem współpracy z instytucjami w innych krajach.

Natomiast program społeczny British Council wspiera ponadto instytucje i organizacje w budowie bardziej zintegrowanego, otwartego i dobrze funkcjonującego społeczeństwa.

***

British Council realizuje projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne, które mają promować osiągnięcia Wielkiej Brytanii.