Próbna matura, język polski. Mamy odpowiedzi i arkusze!

Publikujemy oficjalne arkusze i odpowiedzi do matury próbnej z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Sprawdź arkusze i odpowiedzi:

Matura próbna z Operonem, Język polski, poziom podstawowy -> ARKUSZE

Matura próbna z Operonem, Język polski, poziom podstawowy -> ODPOWIEDZI

Matura próbna z Operonem, Język polski, poziom rozszerzony -> ARKUSZE

Matura próbna z Operonem, Język polski, poziom rozszerzony -> ODPOWIEDZI

Matura próbna, język polski, jakie były tematy?

Na poziomie podstawowym, maturzyści musieli zmierzyć z następującymi tematami:

Temat 1. Jaki wpływ na człowieka mogą mieć książki? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, analizując podany fragment Lalki Bolesława Prusa. Odwołaj się do losów bohatera oraz do innego, wybranego przez siebie, tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Temat 2. Zinterpretuj podany utwór (Adam Mickiewicz, "Do Niemna"). Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Z kolei maturze próbnej z języka polskiego, na poziomie rozszerzonym były następujące tematy:

Temat 1. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów. (Henryk Sienkiewicz, "Potop", Joanna Bator, "Chmurdalia").

Temat 2. Określ, jaki problem podejmuje Jerzy Sosnowski w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz do innych tekstów kultury.

Matura próbna, język polski. Wyniki zeszłoroczne

W zeszłym roku średni na poziomie podstawowym nie był imponujący. Wyniósł w całym kraju jedyne 41 proc. Najwyższe wyniki otrzymali uczniowie z następujących województw: pomorskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego, a najsłabiej wypadli uczniowie z województw: łódzkiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Ogólnopolskie wyniki Próbnej Matury z Operonem opracowano na podstawie informacji zebranych od szkół uczestniczących w projekcie. Próbna matura OPERON 2016/2017

A jaka jest twoja opinia?

Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z maturą próbną na facebookowym fanpage'u. Tutaj z innymi maturzystami możesz przygotować się do właściwej matury oraz przedyskutować rozwiązania zadań - zapraszamy na "Ożeż w maturę"! >>