Próbna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym już za nami [CO BYŁO]

Próbna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się o godzinie 9.00. Matura próbna z Operonem na poziomie podstawowym trwała 170 minut. Od 11.45 uczniowie mieli prawie 2-godzinną przerwę, po której nastąpiła matura próbna z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Co było w arkuszach?

Matura próbna z języka polskiego. A jednak "Lalka"!

Już wiadomo, że na maturze pojawiła się "Lalka" Bolesława Prusa, "Kordian" Juliusza Słowackiego oraz "Cierpienia młodego Wertera" Johanna Wolfganga von Goethego.

Drugim tematem wypracowania była interpretacja sonetu odeskiego "Do Niemna" Adama Mickiewicza. W arkuszu maturalnym z polskiego podstawowego pojawił się tekst autorstwa prof. Miodka.

Matura próbna, język polski. Tematy z zeszłego roku

W zeszłym roku z kolei w arkuszu matury próbnej z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z pytań do tekstu. W ten sposób u maturzystów sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem. Podczas matury 2015/2016 był to tekst Stanisława Janickiego pt. „Charles Chaplin” oraz tekst Jerzego Bralczyka „Między słowami: Ogarniać”. Z kolei w drugiej części uczniowie mieli do wyboru dwa tematy:

Temat 1. Rozum – siła człowieka czy źródło pychy prowadzącej do klęski? Rozważ problem, analizując podany fragment i odwołując się do wybranego dramatu antycznego oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 2. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Matura próbna, język polski. Wyniki zeszłoroczne

W zeszłym roku średni na poziomie podstawowym nie był imponujący. Wyniósł w całym kraju jedyne 41 proc. Najwyższe wyniki otrzymali uczniowie z następujących województw: pomorskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego, a najsłabiej wypadli uczniowie z województw: łódzkiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Ogólnopolskie wyniki Próbnej Matury z Operonem opracowano na podstawie informacji zebranych od szkół uczestniczących w projekcie. Próbna matura OPERON 2016/2017.

Matura próbna, polski. ODPOWIEDZI na Edulandia.pl

Odpowiedzi w serwisie Edulandia zostaną opublikowane 23 listopada o godzinie 13.00. W ten sposób maturzyści będą mogli sprawdzić, czy udzielone przez nich odpowiedzi były prawidłowe.

Wejdź na Edulandia.pl i sprawdź, czy dobrze napisałeś próbną maturę z Operonem!

Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z maturą próbną na facebookowym fanpage'u. Tutaj z innymi maturzystami możesz przygotować się do właściwej matury oraz przedyskutować rozwiązania zadań. Zapraszamy na "Ożeż w maturę"!

Więcej o: