Próbna matura z języka polskiego już dziś

O godzinie 9.00 uczniowie przystąpią do matury próbnej z języka polskiego na poziomie podstawowym. Następnie o godzinie 14.00 napiszą próbną maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Matura próbna, język polski

Arkusz matury próbnej z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z pytań do tekstu. W ten sposób u maturzystów sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem. Podczas matury 2015/2016 był to tekst Stanisława Janickiego pt. „Charles Chaplin” oraz tekst Jerzego Bralczyka „Między słowami: Ogarniać”. Z kolei w drugiej części uczniowie mieli do wyboru dwa tematy:

Temat 1. Rozum – siła człowieka czy źródło pychy prowadzącej do klęski? Rozważ problem, analizując podany fragment i odwołując się do wybranego dramatu antycznego oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 2. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Matura próbna, język polski. Wyniki

Średni wynik w zeszłym roku na poziomie podstawowym wyniósł w całym kraju 41%. Najwyższe wyniki otrzymali uczniowie z następujących województw: pomorskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego, a najsłabiej wypadli uczniowie z województw: łódzkiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Ogólnopolskie wyniki Próbnej Matury z Operonem opracowano na podstawie informacji zebranych od szkół uczestniczących w projekcie. Próbna matura OPERON 2016/2017.

Matura próbna z języka polskiego na twitterze

Matura próbna z języka polskiego już od wczoraj budzi wśród tegorocznych maturzystów na twitterze.

ODPOWIEDZI na Edulandia.pl

Odpowiedzi w serwisie Edulandia zostaną opublikowane 23 listopada o godzinie 13.00. W ten sposób maturzyści będą mogli sprawdzić, czy udzielone przez nich odpowiedzi były prawidłowe.

Wejdź na Edulandia.pl i sprawdź, czy dobrze napisałeś próbną maturę z Operonem!

Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z maturą próbną na facebookowym fanpage'u. Tutaj z innymi maturzystami możesz przygotować się do właściwej matury oraz przedyskutować rozwiązania zadań. Zapraszamy na "Ożeż w maturę"!