Próbna Matura z Operonem

Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych roku, czyli Próbna Matura z Operonem. Jedyny taki projekt w skali kraju. Egzamin odbędzie się w dniach 22-25 listopada, jednocześnie we wszystkich szkołach.

Próbna Matura z Operonem to coroczny projekt, w ramach którego jest organizowany próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Arkusze egzaminacyjne oraz płyty CD są opracowywane przez doświadczonych egzaminatorów, dzięki czemu umożliwiają rzetelne sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do realiów prawdziwego egzaminu dojrzałości. Aby egzamin przebiegał bez zakłóceń, a wszyscy
uczniowie mieli równe szanse na diagnozę, we wszystkich szkołach w Polsce rozpoczyna się on tego samego dnia i o tej samej godzinie.

Od wtorku 22 listopada uczniowie z całej Polski przez cztery dni będą rozwiązywać zadania egzaminacyjne.„Dla uczniów jest to ważne wydarzenie. Mają bowiem szansę sprawdzić poziom swojej wiedzy. W arkuszach maturalnych znajdują się różne typy zadań: część z nich weryfikuje znajomość faktów, inne sprawdzają umiejętność ich łączenia czy też czytania ze zrozumieniem. Dzięki Próbnej Maturze z Operonem uczniowie dowiadują się, z jakimi typami zadań radzą sobie lepiej, a które powinni jeszcze potrenować.” – mówi Agata Kierzkowska z Operonu.

W tym roku w akcji weźmie udział około 170 tysięcy uczniów z całej Polski. „Myślę, że tak duże zainteresowanie zawdzięczamy kilku nowościom, które pojawiły się w projekcie. Przede wszystkim raporty z wynikami dla klas zostaną uzupełnione o plan powtórzeniowy. Będzie on zawierał dodatkowe zadania odpowiadające tym obszarom, które w danej klasie wypadły najsłabiej. Dzięki temu przygotowania do matury państwowej będą jeszcze skuteczniejsze i kompleksowe.” – dodaje Agata Kierzkowska.

Arkusze, odpowiedzi – gdzie szukać?

Arkusze i klucze odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie www.arkusze.gieldamaturalna.pl następnego dnia po każdym egzaminie, czyli w środę będą już odpowiedzi z języka polskiego. Rano zostaną opublikowane w papierowym wydaniu „Gazety Wyborczej”, a po południu będzie można je znaleźć także na stronie serwisu wyborcza.pl oraz Edulandia.pl

Harmonogram
Przez cztery dni – od wtorku do piątku włącznie – uczniowie będą się mierzyć z maturami próbnymi z wybranych przedmiotów:

22 listopada o godz. 9.00
PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09.00 – egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

11.50–14.00 – przerwa

14.00 – egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

23 listopada o godz. 9.00
PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09.00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

11.50 –14.00 – przerwa

14.00 – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

24 listopada o godz. 9.00
PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK OBCY

09.00 – egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

11.00–14.00 – przerwa

14.00 – egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut)

25 listopada o godz. 9.00

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – PRZEDMIOTY DODATKOWE

09.00 – egzamin z przedmiotów dodatkowych (180