Innowacyjna Edukacja: Zwolnieni z teorii

Młodzi często liczną na to, że formalna edukacja zapewni im sukces zawodowy..Niestety, mimo dobrze zdanych matur i dyplomów wyższych uczelni wielu nie potrafi odnaleźć się na rynku pracy. Z czego to wynika?

Kilka lat temu jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie - Harvard -uruchomił eksperymentalny kurs na studiach podyplomowych, który miał łączyć teorię z praktyką. Polegał on na tym, że sześcioosobowe grupy studentów miały w ciągu pół roku wystartować z pomysłem biznesowym: stworzyć własny produkt i pozyskać pierwszych klientów. Dziś kurs ten jest wzorem wdrażania przedsiębiorczości wśród absolwentów studiów wyższych w Stanach Zjednoczonych.

Dlaczego sami nie moglibyśmy uruchomić podobnego projektu dla osób wkraczających w dorosłość?Badania pokazują, że w Polsce co piąta osoba poniżej 25 roku życia nie mogła znaleźć zatrudnienia w 2015 roku. Przyczyny tkwią między innymi w systemie edukacji, która kładąc nacisk na wiedzę, zbyt mało czasu poświęca praktyce Młodzi, słabo wyposażeni przez system edukacji w odpowiednie kompetencje i doświadczenie zawodowe, nie mogą dostać się na staże, czy praktyki. Z kolei bez tego trudno o rozwój praktycznych kompetencji,niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia. Właśnie wtedy młodzi zderzają się z biznesowymi realiami - okazuje się, że firma wcale nie jest zainteresowana ocenami, czy ukończonym kierunkiem studiów, a zdobytym doświadczeniem.

Rozwiązaniem może być organizowanie projektów społecznych jeszcze w czasie szkoły.Mimo braku doświadczenia zawodowego, aktywni społecznie uczniowie będą wiedzieli, jak radzić sobie z konfliktem w zespole, jak organizować czas, czy wartościować zadania. Będą posiadali te umiejętności, ponieważ często problemy napotkane podczas realizacji projektów społecznych nie różnią się niczym od wyzwań projektu biznesowego.

Aby umożliwić młodym ludziom zdobycie doświadczenia i kompetencji przyszłości stworzyliśmy program „Zwolnieni z Teorii”.. Uczniowie i studenci zbierają zespół, szukają problemu społecznego w swoim otoczeniu i planują projekt. Wsparciem jest platforma internetowa, która ułatwia planowanie działania, prowadząc krok po kroku jak „przepis na ciasto”. Można na niej znaleźć przewodniki, quizy oraz profesjonalne formularze zarządzania projektem.

Każdy z uczestników otrzymuje wsparcie mentora, który pomaga przezwyciężać napotkane trudności.Kompetencje potrzebne do zorganizowania zbiórki charytatywnej, czy pikniku sąsiedzkiego niewiele różnią się od tych potrzebnych do założenia kawiarni, czy wdrożenia projektu technologicznego w korporacji. W każdym obszarze trzeba pracować w zespole, wykazać się kompetencjami przywódczymi, czy umieć skutecznie się porozumiewać.

Wyniki badania Job Outlook 2015 badającego preferencje 260 największych amerykańskich pracodawców pokazują, że to właśnie potwierdzenie posiadania takich kompetencji jest najbardziej poszukiwane w życiorysach kandydatów do pracy.To kompetencje przyszłości, które pozwolą młodym ludziom nie tylko poradzić sobie na rynku pracy, ale też założyć własną firmę.

Jednocześnie młodzi udowadniają, że potrafią określić problemy swojego otoczenia i wziąć sprawy w swoje ręce. Tylko w ramach„Zwolnionych z Teorii” swój autorski projekt społeczny przeprowadziło już ponad 18 tysięcy młodych ludzi. Uczniowie ukończyli ponad 850 projektów, które przyniosły korzyść ponad sześciu milionom Polaków. Finaliści zdobyli konkretne umiejętności: zarządzania projektem,autoprezentacji i pracy w zespole.

Chcielibyśmy, aby takie kompetencje zdobywało coraz więcej uczniów szkół w Polsce. Opublikowaliśmy kolejny Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości (Link), który docenia placówki sprzyjające zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi kompetencji praktycznych uczniów.

Innowacyjna edukacjaInnowacyjna edukacja Opracowanie własne

"Materiał powstał w ramach akcji Innowacyjna Edukacja przygotowanej przez redakcje Res Publica i Edulandia.pl."

Daria Nożyńska-Pełka – koordynatorka programu, członek zespołu Social Wolves, start-upuspołecznego z Polski, który na rzecz odpowiedzialnej i kompetentnej kadry zarządzającej, z misją doświadczania młodych prowadzeniem projektów społecznych na całym świecie. Jako jeden z najbardziej innowacyjnych zespołów został nagrodzony licznymi tytułami, m.in.umieszczony na liście New Europe 100, innowatorów z Europy Środkowo-Wschodniej.