A po szkole Klub Szatana? Nietypowe zajęcia odpowiedzią na kółka biblijne

W szkole podstawowej w Mount Vernon w stanie Waszyngton już niedługo mogą pojawić się nietypowe zajęcia pozaszkolne. Organizacja The Satanic Temple chce wprowadzić do niej tzw. klub szatana. To odpowiedź na chrześcijańską działalność w ramach kółek biblijnych.

Alternatywa dla ewangelizacji

Organizacja politycznych aktywistów z Seattle, działająca pod nazwą Świątynia Satanistyczna, poprosiła władze szkoły podstawowej Centennial Elementary o możliwość prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach tzw. klubu szatana (After School Satan Club).

Władze Świątyni przekonują, że mają prawo do prowadzenia takiej samej działalności wśród dzieci jak środowiska chrześcijańskie. 

Tarkus Claypool, przedstawiciel organizacji, argumentował, że ich zajęcia mają być odpowiedzią na działalność prowadzoną przez Biblijny Klub Dobrej Nowiny (Good News Bible Club), którą w tej samej szkole organizuje grupa Child Evangelism Fellowship (Dziecęca Drużyna Ewangelizacji).

Nie jesteśmy tu po to, aby indoktrynować. Chyba że uważacie, że zachęcanie dzieci do swobodnego myślenia to indoktrynacja

- tłumaczył Claypool. Dodał, że jakiś czas temu rodzic jednego z uczniów szkoły zwrócił Świątyni Satanistycznej uwagę na fakt, że kółko biblijne prowadzi swoją działalność w miejscach fundowanych ze środków publicznych.

Te dzieci (w kółku biblijnym - przyp. red.) są także nauczane, aby ewangelizować inne dzieci. Rodzic uważa, że taka indoktrynacja na terenie szkoły jest czymś nieodpowiednim

- wyjaśniał Claypool.

 

Prawo po stronie klubu szatana

Specjalista zatrudniony przez szkołę miał zbadać, czy placówka ma podstawy prawne aby odmówić prowadzenia zajęć przez Świątynię Szatana. Jednak jego opinia okazała się potwierdzać rację organizacji.

Myślę, że jeśli szkoła odrzuci tę propozycję, będzie musiała liczyć się z kosztownym procesem. (...) A ten ostatecznie zakończy się niepowodzeniem

- argumentował prawnik Duncan Fobes.

Wierzymy, iż oczywistym jest, że skoro okręg wyznaje politykę zachęcającą grupy do korzystania ze swoich placówek, musi otworzyć się i na tę grupę. Nie musi jej sponsorować ani jej pomagać

- dodał w rozmowie z mediami.

Okręg szkolny w Mount Vernon ma prawo do wglądu do proponowanego programu nauczania, ale nie może zabronić klubowi korzystania z mienia szkolnego, chyba że jego program posługuje się językiem nienawiści, nawołuje do przemocy lub zawiera pornografię.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 2011 roku szkoły muszą zezwolić na korzystanie ze swoich terenów wszystkim organizacjom, religijnym i świeckim, o ile nie promują one mowy nienawiści czy przemocy.

Świątynia Satanistyczna złożyła wnioski o możliwość przeprowadzania zajęć w tych szkołach, w których działa Biblijny Klub Dobrej Nowiny. Okręg Mount Vernon jest jednym z dziewięciu w całym kraju, który otrzymał takie zapytanie. Claypool twierdzi, że ich kluby mają być przeciwwagą dla programu głoszonego przez Dobrą Nowinę.

Nasz program ma nauczać je logiki, samodzielności i rozumowania. Najbardziej satanistyczna rzecz w tym wszystkim to zdrowa przekąska - serwujemy jabłka

- podsumowuje Claypool.

Nie czcimy bóstwa. Szatan jest dla nas metaforą dla zwalczania religijnej tyranii i opresji 

- dodaje.

Czym jest Świątynia Satanistyczna?

Świątynia Satanistyczna (The Satanic Temple) to amerykańska organizacja prowadzona przez politycznych aktywistów. Grupa wykorzystuje symbolikę satanistyczną do propagowania egalitaryzmu, równości społecznej oraz rozdziału państwa od Kościoła. Organizacja rozpoczęła swoją działalność w roku 2014. Jej główną siedzibą jest miasto Salem w stanie Massachusetts.

Na stronie organizacji w sekcji najczęściej zadawanych pytań czytamy m.in.:

"Świątynia Satanistyczna umożliwia komunikację i mobilizację świadomych politycznie satanistów, sekularystów i działaczy na rzecz wolności jednostki.

Stanowisko Świątyni Satanistycznej brzmi: religia może i powinna być oddzielona od przesądów. Zgodnie z tym nie promujemy wiary w spersonifikowanego szatana. Korzystanie z imienia szatana to promowanie racjonalnego zadawania pytań bez wiary w siły nadprzyrodzone i bez archaicznych przesądów zbudowanych na tradycji.

Sataniści powinni aktywnie działać na rzecz doskonalenia krytycznego myślenia i praktykowania rozsądnego agnostycyzmu. Nasze przekonania muszą być podporządkowane naukowemu rozumieniu świata materialnego - nigdy na odwrót".

Swoje stanowisko wobec szatana organizacja tłumaczy słowami:

"Szatan jest symbolem Wiecznego Buntownika będącego w opozycji do arbitralnej władzy, zawsze broniącego osobistej suwerenności, nawet w obliczu przeciwności nie do pokonania. Szatan jest symbolem nieugiętej woli poszukiwacza, którego nie da się uciszyć".

Więcej o: