Wyniki matur poprawkowych 2016 - gdzie sprawdzić wynik matury?

Wyniki matur poprawkowych 2016 można sprawdzać już dziś, 12 września 2016. CKE opublikowała informacje o wynikach matury poprawkowej 2016. Ilu poprawkowiczom udało się zdać maturę 2016 w drugim terminie? Jak sprawdzić wyniki matur poprawkowych 2016? Co zrobić, jeśli nie zdałeś matury poprawkowej 2016?

Wyniki matur poprawkowych 2016 - dziś publikacja wyników

Na ten dzień czekali wszyscy maturzyści, którzy przystąpili do matury poprawkowej 2016. Matura poprawkowa 2016 miała miejsce we wtorek 23 sierpnia. Przystąpiło do niej prawie 46 tys. abiturientów. Były to osoby, które w maju przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. 

Wyniki matur poprawkowych 2016 - gdzie szukać wyników?

Maturzyści mogą sprawdzić wyniki matur poprawkowych 2016 w internecie. Wystarczy zalogować się na stronie odpowiedniej OKE (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) za pomocą swojego numeru PESEL oraz hasła, które uczniowie otrzymali w szkole.

Wyniki matur poprawkowych - adresy OKE. Tu sprawdzić wyniki!

Podajemy adresy OKE, pod którymi wszyscy poprawkowicze mogą sprawdzić wyniki matur poprawkowych 2016:

OKE Poznań

OKE Warszawa

OKE Wrocław

OKE Jaworzno

OKE Kraków

OKE Łomża

OKE Gdańsk

OKE Łódź

 

Więcej o: