Rozpoczęcie roku tuż-tuż. Idą zmiany. Czym zaskoczy rok szkolny 2016/2017?

Rozpoczęcie roku już w czwartek. Uczniowie wrócą do dobrze znanych im szkolnych ławek i usłyszą pierwszy dzwonek. Jednak nie wszystko będzie takie jak przed wakacjami. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczyna rewolucję, której pierwsze symptomy będzie można odczuć już w tym roku. Co szykuje rok szkolny 2016/2017? Czy będą to zmiany na lepsze?

Rok szkolny 2016/2017 - dodatkowy rok beztroski dla sześciolatków

Od tego roku szkolnego sześciolatki nie mają obowiązku iść do szkoły podstawowej. Obowiązek ten dotyczy tylko siedmiolatków. Rodzice mogą jednak sami zdecydować o wcześniejszym wysłaniu dziecka do szkoły. Dzieci 6-letnie mogą rozpocząć naukę w pierwszej klasie pod warunkiem, że uzyskały pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej lub gdy w roku poprzedzającym uczęszczały do przedszkola.

Rok szkolny 2016/2017 - szóstoklasiści odetchną z ulgą

Szóstoklasiści, którzy zdawali w kwietniu egzamin kończący ich edukację w szkole podstawowej byli ostatnim rocznikiem z takim sprawdzianem. Zdaniem minister edukacji przeprowadzenie egzaminu było zbyt drogie i niczemu nie służyło. Stanowiło także niepotrzebny stres, bo bez względu na wynik wszyscy uczniowie siłą rzeczy i tak dostawali się do gimnazjum. Pieniądze przeznaczane na organizację sprawdzianu szóstoklasisty trafią do maturzystów, którzy m.in. zyskają prawo do odwołania się od wyniku matury do Komisji Arbitrażowej

Rok szkolny 2016/2017 - nowe środki odwoławcze dla maturzystów

Tegoroczni maturzyści po raz pierwszy dostali prawo fotografowania pracy podczas wglądu. Do tej pory można było jedynie zrobić notatki - przepisać zadanie na kartkę. 

Od tego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej da maturzystom szansę odwołania się od wyniku egzaminów przed specjalnym Kolegium Arbitrażowym. Analogiczne prawo otrzymają także osoby zdające pisemny egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie.

Jak dotąd maturzyści mogli zobaczyć pracę i poprosić o jej ponowne sprawdzenie, jednak od poprawionego wyniku nie mogli się już odwołać. Jedynym sposobem weryfikacji uzyskanej liczby punktów było wejście na drogę sądową.

Rok szkolny 2016/2017 - oceny z religii i etyki wliczane do średniej

Dotychczas uczniowie, którzy uczęszczali zarówno na religię, jak i na etykę ocenę końcoworoczną mieli wyciągnięta ze średniej z obu przedmiotów. Na przyszłorocznym świadectwie znajdą się dwa odrębne stopnie.

Rok szkolny 2016/2017 - koniec szkolnej diety

Po roku ścisłej diety w szkołach, resort zdrowia złagodził przepisy dotyczące żywienia uczniów. Do łask wrócą drożdżówki. Będą jednak zdrowsze, o mniejszej zawartości cukru i tłuszczu. Uczniowie będą mogli kupić kawę, jeść gorzką czekoladę, niskosłodzone jogurty, kanapki z majonezem i wiele innych produktów, które do tej pory były na liście artykułów zakazanych.

Rok szkolny 2016/2017 - wakacje nieco wcześniej

Chociaż nie ma co liczyć na to, że dzień rozpoczęcia roku stanie się datą ruchomą to wiadomo już, że przyszłoroczne wakacje zaczną się o tydzień wcześniej niż zakładano dotychczas. Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN rok szkolny będzie kończył się „w najbliższy piątek po 20 czerwca”. Oznacza to, że zakończenie roku w następnych latach będzie odbywać się między 21 a 27 czerwca, a nie w ostatni piątek czerwca.

Rok szkolny 2016/2017 – przedsmak rewolucji

To oczywiście nie koniec zmian, które czekają oświatę. Kluczowe z nich wejdą w życie w roku szkolnym 2017/2018. Właśnie wtedy rozpocznie się rewolucja związana z wygaszaniem gimnazjów.

Więcej o: